การขอหมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ เพื่อประกอบการต่อสู้คดีในชั้นศาล – คำอธิบายภาคปฏิบัติ 

การต่อสู้คดีในศาล ผลแพ้-ชนะคดี ย่อมจะต้องตัดสินกันด้วยพยานหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ  ในกรณีที่เรามีพยาน...

Continue reading

คลิปเสียง-คลิปวีดีโอ ที่แอบบันทึกไว้ สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่  ? 

ปัจจุบันการถ่ายวีดีโอหรือบันทึกเสียง สามารถจะทำได้โดยง่ายเป็นอย่างมากผ่านโทรศัพท์มือถือ เราจึงมักนิยมอัดคลิปเสียงหรือคลิปวีีดีโอกันไว้เ...

Continue reading

คำสั่งระหว่างพิจารณา และ การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา คำอธิบายข้อกฎหมาย – เทคนิคทางปฏิบัติในการทำงาน ฉบับเข้าใจง่าย

คำสั่งระหว่างพิจารณา และ การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา  คือหนึ่งในข้อกฎหมายที่ทนายความจะต้องใช้ในทางปฏิบัติอยู่เป็นประจำ  ซึ่งทนายค...

Continue reading

” ถามค้าน 101 ” – รวมพื้นฐาน 12 เทคนิคการถามค้าน ที่ทนายความต้องรู้ก่อนขึ้นว่าความ

ในตอนที่แล้วผมได้เขียนถึงเรื่องการ การซักถามพยาน ในกรณีที่เราเป็นทนายความที่อ้างพยานขึ้นมาจะมีวิธีการซักถามพยานอย่างไรไปแล้ว วันนี้ผ...

Continue reading

การถามพยาน ตอนที่ 1 ” ซักถามพยาน ” – รวม 13 เคล็ดลับที่ทนายความต้องรู้ก่อนขึ้นถามพยานในชั้นศาล

การซักถามพยาน เป็นงานที่ทนายความที่ขึ้นว่าความในชั้นศาลทุกคนจะต้องได้ทำ เพราะเป็นพื้นฐานของงานทนายความ    โดยวัตถุประสงค์ของการซักถา...

Continue reading

ถูกฟ้องคดีชู้ ต้องทำอย่างไร มีแนวทางอะไรที่ใช้ต่อสู้คดีได้บ้าง และกระบวนการในชั้นศาลเป็นแบบไหน  ?

เมื่อได้รับหมายศาล ถูกฟ้องคดีชู้  จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร เราจะต้องไปศาลเองไหม มีแนวทางการต่อสู้คดีอย่างไรบ้าง กระบวนการจะเป็นแบบไหน จ...

Continue reading

การอ้างเอกสาร-รูปถ่าย-คลิปวีดีโอ ประกอบการถามค้าน เทคนิคการทำงานที่ทนายความต้องรู้

การอ้างพยานเอกสาร เช่น สัญญาต่างๆที่ทำขึ้น ประกาศข้อความ  หลักฐานการสนทนาผ่าน email LINE หรือ facebook messenger  หรือการอ้างพยานวัต...

Continue reading

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ Ep.5 ตอน ” สามีฟ้องชู้ ไม่มีรูปถ่าย ไม่ได้เปิดตัว ไม่มีคนรู้ ก็ฟ้องได้ “

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ ในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สามีจับได้ว่าภรรยาแอบมีชู้ คบหาและพูดคุยกับชายชู้มาเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ยังได้...

Continue reading

การขอปรับเพิ่ม-ลด ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ภายหลังศาลมีคำพิพากษา (ป.พ.พ.ม.1598/39) พร้อมตัวอย่างการดำเนินคดี

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ภายหลังจะสามารถขอปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือลดได้หรือไม่ ? การกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องคดีแพ่ง เรื่อง ทางจำเป็น ตาม ม.1350 กรณีแบ่งแยกที่ดินทำให้ที่ดินแปลงในไม่มีทางออก

ตัวอย่างการฟ้องคดีแพ่งในวันนี้ เป็นเรื่อง ทางจำเป็น ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เราจะต้องพบเจอและได้ใช้บ่อย เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค...

Continue reading

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ EP4. ตอน “ ฟ้องชายชู้ ไม่ต้องมีคนอื่นรู้ก็ฟ้องได้ ” – ศึกษาข้อกฎหมายและเทคนิคจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ มาถึง Ep ที่ 4 เป็นเรื่องของสามีฟ้องชายชู้ เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ  พฤติการณ์แห่งคดี  เกี่ยวกับคดีนี้...

Continue reading

ตัวอย่างคดี ฟ้องขับไล่ – รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ (ป.พ.พ.ม.1312)  อธิบายข้อกฎหมายและเทคนิคการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างการดำเนินคดีแพ่งวันนี้ เป็นเรื่อง ฟ้องขับไล่ และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลก...

Continue reading

ตัวอย่าง คดีฟ้องหย่า ตอน “ การประพฤติชั่ว จนเป็นเหตุฟ้องหย่า ต้องเป็นแบบไหน ” ศึกษาข้อกฎหมาย และเทคนิคการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริง

คดีฟ้องหย่า เรื่องนี้ผมรับหน้าที่เป็นทนายความให้กับจำเลย ซึ่งเป็นฝ่ายชายที่ถูกภรรยาฟ้องหย่า โดยอ้างว่า ฝ่ายจำเลยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้ คดียาเสพติด ตอน ” แทงสนุ๊กเกอร์อยู่ดีๆ พี่ก็เกมส์ ” ศึกษาแนวทางการต่อสู้คดีอาญา ประเด็นจำเลยไม่มีเจตนาครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย จากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการต่อสู้ คดียาเสพติด ตอนนี้เป็นคดีข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่ายเหตุเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว สมัยผมเป็นทนายใหม่ๆ  จำเลย 2 คนในคด...

Continue reading

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง ? ต้องชัดเจนแค่ไหนถึงจะฟ้องได้ ? คำอธิบายข้อกฎหมาย เรื่อง ” พยานหลักฐานในการฟ้องชู้ ” ฉบับสมบูรณ์

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง  หลักฐานจะต้องชัดแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับการฟ้องคดีชู้ ? จะหาพยานหลักฐานเรื่องชู้ได้จากไหน ? สืบชู้ต้องทำอย่า...

Continue reading

ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งมรดก ต้องทำอย่างไร ? รวม 4 วิธีติดตามทรัพย์มรดก แบบเข้าใจง่าย-ละเอียดครบทุกประเด็น

ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งมรดก ให้กับทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก หรือ ทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดก ทำให้ทายาทได้รับความเสียหาย  จะแก้ปัญหาอย่าง...

Continue reading

เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ( ปวิพ.ม.27 ) คำอธิบายฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวอย่างทางปฏิบัติ จากประสบการณ์จริง

เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 เป็นข้อกฎหมายที่หากทนายความรู้จักนำไปปรับใช้จะเกิดประโยชน์...

Continue reading

การยื่นบัญชีระบุพยาน คดีแพ่ง – คดีอาญา ฉบับสมบูรณ์ รวมข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมตัวอย่างและเทคนิคทางปฏิบัติ

วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมตัวอย่างและเทคนิคทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา   เพื่อ...

Continue reading

การขออนุญาตยื่นคำให้การ  ฉบับสมบูรณ์ รวมคำอธิบายข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา และเทคนิคตัวอย่างทางปฏิบัติในการทำงาน

การขออนุญาตยื่นคำให้การ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องบรรยายคำร้องแบบไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไร และศาลมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ?  วันนี้ผ...

Continue reading

คดีบังคับไล่ออกต้องทำอย่างไร? คำอธิบายการขับไล่จำเลยและผู้ใต้บังคับบัญชาออกจากอสังหาริมทรัพย์ (ปวิป มาตรา 351-354) พร้อมตัวอย่างการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

บังคับคดีขับไล่ ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลมีคำพิพากษาขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือจำเลยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ หากจำเลยไม่ยอมออกจากอส...

Continue reading

ตัวอย่างการดำเนินคดียักยอกทรัพย์ Ep.3 ตอน โจมตีแก๊งรับจำนำรถยนต์ด้วยไฟแนนซ์ ศึกษาตัวอย่างและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีจากประสบการณ์จริง

คดียักยอก เป็นดคีที่เกิดขึ้นบ่อย และทางสำนักงานของเรา ก็มีโอกาสได้ฟ้องและต่อสู้คดีประเภทนี้เป็นจำนวนมาก โดยเรื่องเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อ...

Continue reading

ปัญหาในการขอเป็นโจทก์ร่วมของผู้เสียหายคือเมื่อผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายผิดขอเป็นโจทก์ร่วม ทนายความของจำเลยต้องทำอย่างไร?

ธรรมดาแล้วคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นคนยื่นฟ้องคดีต่อศาล พนักงานจะมีฐานะเป็นเป็นโจทก์ และผู้เสียหายในคดีนั้น ก็สามารถขอเป็น โจทก์ร่วม ก...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องคดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ตัวอย่างการละเมิด  เรียกค่าเสียหาย ตามพ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  คดีนี้ จำเลยเป็นเทศบาลแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่...

Continue reading

ขั้นตอนการตั้งผู้อนุบาล – ฉบับสมบูรณ์ -เข้าใจง่าย

การขอให้ศาลสั่งให้เป็น " คนไร้ความสามารถ " และขอแต่งตั้ง " ผู้อนุบาล " เป็นงานที่ทนายความจะต้องพบเจออยู่ประจำ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องหร...

Continue reading

อายัดเงินเดือน แต่บริษัทนายจ้างไม่ยอมส่งเงิน ต้องทำอย่างไร ? คำอธิบายขั้นตอนการยัดเงินเดือนฉบับสมบูรณ์

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้) มีสิทธิร้องขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลูกหนี้) เช่น อายัดเงิน...

Continue reading

เป็นพยานศาล ต้องอ่าน ! 4 เคล็ดลับในการตอบคำถามฝ่ายตรงข้ามในชั้นศาล

เป็นพยานศาล ไม่ว่าจะเต็มใจมาหรือถูกหมายเรียกมาก็ตาม ตอนจะตอบคำถามทนายความฝ่ายที่เรียกตัวเองมา ย่อมทำได้ไม่ยาก เพราะพยานย่อมพอเข้าใจเรื่...

Continue reading

ขั้นตอนการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคดี ข้อกฎหมายและทางปฏิบัติละเอียดครบทุกขั้นตอน

สิทธิในการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด ตามคำสั่งศาลจากกรมบังคับคดี มีสิทธิเหนือกว่า...

Continue reading

ขอพิจารณาคดีใหม่ ภาคปฏิบัติ – รวมข้อกฎหมายและเทคนิคครบทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่างจากคดี

คัมภีร์ ขอพิจารณาคดีใหม่  ภาคปฎิบัติสำหรับคนทำงาน การขอพิจารณาคดีใหม่ คืออะไร ถ้าหากเราตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง และไม่ได้รับหมายเรียกจากศ...

Continue reading

7 เทคนิคถามค้านคดีอาญาให้ศาลยกฟ้อง – ประเด็นเรื่องแสงไฟในที่เกิดเหตุ พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

ในคดีอาญา โดยเฉพาะคดีประเภทเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน มักจะมีประเด็นข้อต่อสู้ของฝ่ายจำเลยว่า จำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และพยา...

Continue reading

รับฝากขายสินค้า แต่ขายสินค้าไปแล้ว ไม่ชำระเงินให้เจ้าของสินค้า เป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่ ?

วิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๓๑/๒๕๖๒  คดีนี้โจทก์ร่วมนำอัญมณีคือทับทิมรูปแบบต่างๆ ไปฝากให้จำเลยขาย ซึ่งตอนที่โจทก์ร่วมมอบอัญมณี...

Continue reading

อ้างพยานเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทำได้หรือไม่ ? 

ธรรมดาแล้ว การอ้างอิงพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ต่อศาล คู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาล ก่อนวันสืบพยานครั้งแรกไม่น้อยกว่า 7...

Continue reading

เคล็ดลับการรวบรวมพยานหลักฐาน ตอนการขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีอื่น เพื่อใช้ในการหาข้อมูลหรือเตรียมคดีของตนเอง 

ธรรมดาแล้วคู่ความในคดี หรือพยานในคดีนั้นๆ ย่อมมีสิทธิ์ขอคัดเอกสารต่างๆในคดี เช่นคำฟ้อง คำให้การ รายงานกระบวนพิจารณา เอกสารที่อ้างส่ง คำ...

Continue reading

5เทคนิคทางปฏิบัติ การจัดทำ ” คำแถลงเปิดคดี ” เพื่อชี้แจงแนวข้อต่อสู้ก่อนสืบพยาน

คำแถลงเปิดคดี หรือ คำแถลงการณ์เปิดคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ศาลทราบว่าแนวทางข้อต่อสู้และนำสืบพยานของฝ่ายเรานั้นเป็นอย่างไร มีข้อก...

Continue reading

วิเคราะห์ฎีกาใหม่ – วีดีโอบันทึกการสอบสวนพยานเด็กสูญหายหรือเปิดไม่ได้ ทำให้การสอบสวนเสียไปหรือไม่ และมีผลเป็นอย่างไร ??

การสอบสวนพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในคดีอาญาบางประเภทนั้น จะต้องมีการบันทึกวีดีโอให้ปรากฎภาพและเสียงขณะสอบสวนพยานผู...

Continue reading

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย ? วิเคราะห์-เปรียบเทียบ 2 ฎีกาใหม่ล่าสุด พร้อมคำพิพากษาฉบับเต็ม

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย  ?  นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 ที่มีการแก้ไขกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้จำเลยมีสิทธินำสืบพิสูจน์ได้...

Continue reading

ขอคัดถ่าย คำร้องขอออกหมายจับ และเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการเตรียมคดีได้หรือไม่ ?

คำร้องขอออกหมายจับ และเอกสารประกอบคำร้องฯ สามารถคัดถ่ายได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ? ธรรมดาแล้วในคดีอาญาที่ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับน...

Continue reading

“ คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล “ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา165/2 รวม 5 เทคนิคเคล็ดลับในการจัดทำพร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล คืออะไร? นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ประมวลกฎหมายวิธีพ...

Continue reading

วันตรวจพยานหลักฐาน ( ปวิอ.ม.173/1) คืออะไร รวมคำอธิบายข้อกฎหมาย และ 7 เทคนิคทางปฏิบัติในวันตรวจพยานหลักฐานที่คุณต้องรู้

วันตรวจพยานหลักฐาน คืออะไร มีข้อกฎหมาย เทคนิคและทางปฏิบัติอะไรบ้างที่ทนายความต้องรู้ ? การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานนั...

Continue reading

การหาหลักฐานประกอบการสู้คดี ด้วย Google Earth Pro พร้อม 10 เทคนิคการใช้ในชั้นศาล  

Google Earth Pro  คือโปรแกรมฟรีของทางบริษัท google ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ซึ่งโปรแกรมไม่ได้ใช้เสปคสูงมากมายอะไร ...

Continue reading

ฟ้องชู้ เรียกเงินได้เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร รวม 10 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการฟ้องชู้ ฉบับสมบูรณ์

ฟ้องชู้  รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์  ค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ ควรจะเป็นเงินเท่าไหร่นั้น กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพียงกว้างๆว่า ให...

Continue reading

5 เคล็ดลับ การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ตาม ปวิพ.ม.23 พร้อมเทคนิคทางปฏิบัติและตัวอย่างคำร้องฉบับสมบูรณ์

คำร้องขอขยายระยะเวลา   เป็นหนึ่งในคำร้องที่ทนายความจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การขอขยายระยะเวลายื่นคําให้การ การ...

Continue reading

ทำพินัยกรรมอย่างไร ให้มั่นใจไร้ปัญหาในอนาคต ? 5 เทคนิคการถ่ายวีดีโอประกอบการทำพินัยกรรม โดยทนายความมืออาชีพ

ทําพินัยกรรม ถึงแม้จะทำโดยถูกต้องตามแบบของกฎหมายทุกประการ ก็ยังมีโอกาสถูกโต้แย้งและนำคดีขึ้นสู่ศาลได้จากฝ่ายผู้เสียประโยชน์หรือหรือฝ่าย...

Continue reading

5 เทคนิคและเคล็ดลับ ในการจัดทำ ” คำแถลงการณ์ปิดคดี ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณา

ภายหลังจากการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทนายความมีสิทธิ คําแถลงการณ์ปิดคดี ยื่นต่อศาล เพื่อสรุป ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานต่างๆในสำน...

Continue reading

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA คำอธิบายข้อกฎหมาย ทางปฏิบัติ และหลักการทำ “คำร้องขอตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ” ฉบับสมบูรณ์

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA เป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ความจริงในคดีได้  อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือเพ...

Continue reading

การทำคำฟ้องและคำให้การ แบบ 4 ขั้นตอนทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำฟ้อง และ คำให้การ นั้นเป็นคำคู่ความเปิดคดี กล่าวคือเป็นเอกสารฉบับแรกที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี และฝ่ายตรงข้ามนั้นจะได้เห็น และคำฟ...

Continue reading

เทคนิคการต่อสู้คดีอาญา เรื่อง ทำอย่างไรเมื่อพนักงานอัยการไม่ส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยให้ศาลพิจารณา ?

เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น และผู้เสียหายได้ดำเนินการร้องทุกข์ หรือมีผู้กล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา  พนักงานสอบสวนย่อมเริ...

Continue reading

กฎหมายการไต่สวนมูลฟ้องแบบใหม่

วิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นเรื่อง “การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแบบใหม่”

หลักกฎหมายและวิธีการในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา ได้บังคับใช้ในประเทศไทย มาตั้งแต่เริ่มใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือเมื่อ ปี พ.ศ....

Continue reading

ทนายความ มืออาชีพ

รวม 16 แอพพลิเคชั่นน่าใช้สำหรับทนายความมืออาชีพ

 อาชีพทนายความเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างหนึ่ง แต่การประกอบธุรกิจของทนายความ ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรอย่างเดียว แต่ต้อง...

Continue reading

การรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

การรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ประกอบการฟ้องหรือต่อสู้คดี มีขั้นตอนอย่างไร ?

ปัจจุบันนี้พยานหลักฐานที่ใช้นำเสนอต่อศาล ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานประเภทไหนดีกว่าพยานหลักฐานประเภทวีดีโอซึ่งบันทึกภาพและเสียงเหตุ...

Continue reading

การจ้างทนายในศาล

รู้หรือไม่ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อการทำงานของทนายความ

     สาระน่ารู้เกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อ การทำงานของทนายความ ถ้าดูภาพยนต์เกี่ยวกับทนายความแล...

Continue reading

หาทนายสู้คดี ตัวการร่วม

แนวทางต่อสู้คดีเมื่อถูกตั้งข้อหาเป็นตัวการร่วม ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงและต่อสู้คดี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วม ในคดีที่ฝ่ายผ...

Continue reading

้ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การนำพยานหลักฐานทางอิเล็กโทรนิกส์ มาใช้ในชั้นศาล

ข้อควรรรู้เกี่ยวกับการนพยานหลักฐานทางอิเล็กโทรนิกส์ เช่น การติดต่อผ่านทางอีเมล์ ไลน์ เฟซบุ๊คแมสเซ็นเจอร์ มาใช้เป็นพยานหลั...

Continue reading

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

            ข้อควรรู้เกี่ยวกับการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นความเข้าใจอย่างผิดๆ...

Continue reading