ico_hammer

เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการด้วยความใส่ใจดั่งท่านเป็นญาติมิตรและยึดหลักสำคัญในการทำงานว่า “การเตรียมคดี คือหัวใจสำคัญของการชนะคดี”

ico_law

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาอรรถคดีและข้อกฎหมาย รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีครอบครัว คดีที่ดิน คดีมรดกฯลฯ

ico_book

บทความน่าสนใจ

บทความกฎหมายน่าสนใจ ตัวอย่างการต่อสู้คดี เทคนิคและเคล็ดลับในการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริงของทนายความ

เราให้บริการด้วยความใส่ใจดั่งท่านเป็นญาติมิตรและยึดหลักสำคัญในการทำงานว่า “การเตรียมคดี คือหัวใจสำคัญของการชนะคดี”

สำนักงานพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

บริการให้คำปรึกษาอรรถคดีและข้อกฎหมาย รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีครอบครัว คดีที่ดิน คดีมรดก คดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีแรงงาน

ตรวจและร่างนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท บริการแปลเอกสาร บริการรับรองลายมือชื่อในการจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บริการรับรองสำเนาเอกสาร รับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองคำแปล โดยโนตารีพับลิค (Notary public Attorney) ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท ให้คำปรึกษา วางระบบงานนิติกรรมสัญญาภายในบริษัทให้มีความรัดกุม ประสานงานให้คำปรึกษาด้านแรงงาน บริหารงานบุคคล และติดต่อประสานงานด้านกฎหมายต่างๆรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท ให้คำปรึกษา วางระบบงานนิติกรรมสัญญาภายในบริษัทให้มีความรัดกุม ประสานงานให้คำปรึกษาด้านแรงงาน บริหารงานบุคคล และติดต่อประสานงานด้านกฎหมายต่างๆ

บริการสืบชู้ ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบทรัพย์สินของลูกหนี้ ยึดทรัพย์ ทั้งที่ดิน รถยนต์ เงินฝากในบัญชี รวมทั้งการบังคับคดีตามกฎหมาย รวมทั้งบริการสืบสวนต่างๆครบวงจร ด้วยทีมงานคุณภาพ ที่มากด้วยประสบการณ์

เราพร้อมให้บริการทั้งในเขตจังหวัด กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา และพื้นที่อื่นๆทั่วราชอาณาจักร โดยทีมงานทนายความอาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญข้อกฎหมาย ซึ่งได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 40 ปี

บทความน่ารู้

เกี่ยวกับการเลือกทนายและว่าจ้างทนาย

สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เผยแพร่บทความกฎหมายน่าสนใจ ตัวอย่างการต่อสู้คดี เทคนิคและเคล็ดลับในการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริงของทนายความ