ครอบครองปรปักษ์ หรือ อาศัยสิทธิ ถือวิสาสะ – แยกแยะอย่างไร ? เปิด 3 หลักที่พบบ่อยในการวินิจฉัยของศาลฎีกา 

ในคดีที่ดิน ประเภท ครอบครองปรปักษ์ ขับไล่ หรือ เปิดทางภาระจำยอมที่ได้มาโดยอายุความ มักจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณากันอยู่เสมอว่าการค...

Continue reading

ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม กรณีสามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส พร้อมตัวอย่างคำฟ้องและการดำเนินคดี แบบเข้าใจง่าย

ธรรมดาแล้วหากหญิงชายจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วยกันนั้นย่อมเป็นสินสมรสร่วมกันจึงทั้งหมดตาม ป...

Continue reading

คำสั่งระหว่างพิจารณา และ การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา คำอธิบายข้อกฎหมาย – เทคนิคทางปฏิบัติในการทำงาน ฉบับเข้าใจง่าย

คำสั่งระหว่างพิจารณา และ การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา  คือหนึ่งในข้อกฎหมายที่ทนายความจะต้องใช้ในทางปฏิบัติอยู่เป็นประจำ  ซึ่งทนายค...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง ตอน บรรยายฟ้องโดยสุจริตไม่เป็นละเมิด – ตัวอย่างการดำเนินคดี คำฟ้อง คำให้การ และอธิบายข้อกฎหมาย

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง เรื่องนี้สืบเนื่องจาก เคยเป็นคดีที่ออกข่าวครึกโครม ในเรื่องเมียหลวงหลอกเมียน้อยมาตบ ซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่อง...

Continue reading

ค่าเลี้ยงดูบุตร เรียกเท่าไหร่ดี มีขั้นตอนการฟ้องอย่างไร ฯลฯ ? รวม 10 คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย ในคดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ค่าเลี้ยงดูบุตร คืออะไร ? ธรรมดาแล้วบิดาและมารดาย่อมมีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ ตั้งแต่เด็กเริ่...

Continue reading

การขอปรับเพิ่ม-ลด ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ภายหลังศาลมีคำพิพากษา (ป.พ.พ.ม.1598/39) พร้อมตัวอย่างการดำเนินคดี

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ภายหลังจะสามารถขอปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือลดได้หรือไม่ ? การกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู...

Continue reading

ตัวอย่างคดี ครอบครองปรปักษ์ แบบมีผู้คัดค้าน – ศึกษาข้อกฎหมายและการทำงานจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างคดีในวันนี้เป็นเรื่อง ครอบครองปรปักษ์ ซึ่งเป็นการดำเนินคดีโดยอาศัยสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382  เรื่องราวเป...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องคดีแพ่ง เรื่อง ทางจำเป็น ตาม ม.1350 กรณีแบ่งแยกที่ดินทำให้ที่ดินแปลงในไม่มีทางออก

ตัวอย่างการฟ้องคดีแพ่งในวันนี้ เป็นเรื่อง ทางจำเป็น ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เราจะต้องพบเจอและได้ใช้บ่อย เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแรงงาน เรื่อง ” เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ” ตอน เลิกจ้างเพราะย้ายโรงงาน  ศึกษาข้อกฎหมายและอุทาหรณ์จากคดีความจริง 

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่งวันนี้ เป็นคดีของศาลแรงงาน เรื่อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยคดีนี้ผมรับหน้าที่เป็นทนายความจำเลย ของบริษัทผลิตสีชื่...

Continue reading

ตัวอย่างคดี ฟ้องขับไล่ – รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ (ป.พ.พ.ม.1312)  อธิบายข้อกฎหมายและเทคนิคการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างการดำเนินคดีแพ่งวันนี้ เป็นเรื่อง ฟ้องขับไล่ และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลก...

Continue reading

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง ? ต้องชัดเจนแค่ไหนถึงจะฟ้องได้ ? คำอธิบายข้อกฎหมาย เรื่อง ” พยานหลักฐานในการฟ้องชู้ ” ฉบับสมบูรณ์

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง  หลักฐานจะต้องชัดแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับการฟ้องคดีชู้ ? จะหาพยานหลักฐานเรื่องชู้ได้จากไหน ? สืบชู้ต้องทำอย่า...

Continue reading

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร – การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร ฉบับเข้าใจง่าย

การรับรองบุตร - การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร รวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการและวิธีการเป็นอย่างไร วันนี้ผมจะมาเล่...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง เรื่อง แบ่งสินสมรส ตอน ” แบ่งสินสมรสด้วยวาจา ” ศึกษาข้อกฎหมายและอุทาหรณ์จากคดีความจริง

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่งในวันนี้ เป็นคดีครอบครัว เกี่ยวกับการ " แบ่งสินสมรส " ระหว่างสามีภรรยา  โดยอดีตสามีภรรยาคู่นี้ ได้จดทะเบียนส...

Continue reading

การยื่นบัญชีระบุพยาน คดีแพ่ง – คดีอาญา ฉบับสมบูรณ์ รวมข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมตัวอย่างและเทคนิคทางปฏิบัติ

วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมตัวอย่างและเทคนิคทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา   เพื่อ...

Continue reading

การขออนุญาตยื่นคำให้การ  ฉบับสมบูรณ์ รวมคำอธิบายข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา และเทคนิคตัวอย่างทางปฏิบัติในการทำงาน

การขออนุญาตยื่นคำให้การ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องบรรยายคำร้องแบบไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไร และศาลมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ?  วันนี้ผ...

Continue reading

คดีอุทลุม คืออะไร ? คำอธิบายเรื่องอุทลุม ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช มาตรา1562 ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์

คดีอุทลุม คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร ? คำว่า "อุทลุม"  ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า ผิดประเพณี ผิดธรรมะ นอกแบบ นอกท...

Continue reading

ตัวอย่างและแนวทาง การฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม Ep.1 ตอน ฟ้องแบ่งแยกที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายและเทคนิคการดำเนินดคี

  การฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม หรือ ฟ้องแบ่งแยกที่ดิน เป็นอีกหนึ่งคดีที่ทนายความจะต้องพบเจออยู่บ่อยๆ ทั้งนี้การถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องชู้ Ep.3 ตอน ” แม่บ้านตัวแสบ ” ศึกษาตัวอย่างและแนวทางการดำเนินคดีจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการฟ้องชู้ ในตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "แม่บ้าน" กับ " คุณผู้ชาย " คดีนี้โจทก์จดทะเบียนสมรสกับสามีมานานประมาณ 10 กว่าปีเศษ ม...

Continue reading

คดีบังคับไล่ออกต้องทำอย่างไร? คำอธิบายการขับไล่จำเลยและผู้ใต้บังคับบัญชาออกจากอสังหาริมทรัพย์ (ปวิป มาตรา 351-354) พร้อมตัวอย่างการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

บังคับคดีขับไล่ ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลมีคำพิพากษาขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือจำเลยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ หากจำเลยไม่ยอมออกจากอส...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องคดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ตัวอย่างการละเมิด  เรียกค่าเสียหาย ตามพ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  คดีนี้ จำเลยเป็นเทศบาลแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องร้องคดีแพ่ง ครอบครัว-มรดก ตอน ” อ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินแทน ” ศึกษาตัวอย่างการต่อสู้ทางกฎหมายและประเด็นทางกฎหมายจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง คดีนี้ เป็นคดีที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในครอบครัว คือเป็นเรื่องที่พี่น้องฟ้องร้องแย่งที่ดินของครอบครัว  โดย...

Continue reading

ตัวอย่าง คดีล่วงประเวณี ตอน “เพื่อนโรงเรียนเก่า” พร้อมเทคนิคการสืบคดีให้ได้เต็มฟ้อง (300,000 บาท) ศึกษาตัวอย่างคดีความและกฎหมายจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่าง คดีฟ้องชู้ คดีนี้ โจทก์มาหาผมโดยแจ้งว่าสืบทราบมาว่าภรรยาของตนเอง (จำเลยที่ 1) เป็นชู้กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียน โ...

Continue reading

คนวิกลจริต และการทำนิติกรรมของคนวิกลจริต คำอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับสมบูรณ์-เข้าใจง่าย

คนวิกลจริต คือ บุคคลประเภทหนึ่งที่กฎหมายจำกัดสิทธิเรื่องการทำนิติกรรมไว้ และการเป็นบุคคลวิกลจริต ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการที่ต่าง...

Continue reading

อายัดเงินเดือน แต่บริษัทนายจ้างไม่ยอมส่งเงิน ต้องทำอย่างไร ? คำอธิบายขั้นตอนการยัดเงินเดือนฉบับสมบูรณ์

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้) มีสิทธิร้องขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลูกหนี้) เช่น อายัดเงิน...

Continue reading

ขั้นตอนการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคดี ข้อกฎหมายและทางปฏิบัติละเอียดครบทุกขั้นตอน

สิทธิในการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด ตามคำสั่งศาลจากกรมบังคับคดี มีสิทธิเหนือกว่า...

Continue reading

ขอพิจารณาคดีใหม่ ภาคปฏิบัติ – รวมข้อกฎหมายและเทคนิคครบทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่างจากคดี

คัมภีร์ ขอพิจารณาคดีใหม่  ภาคปฎิบัติสำหรับคนทำงาน การขอพิจารณาคดีใหม่ คืออะไร ถ้าหากเราตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง และไม่ได้รับหมายเรียกจากศ...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีที่ดิน ตอน ขายที่ดินสปก.และรับเงินไปแล้ว แต่กลับมาฟ้องขับไล่ผู้ซื้อออกจากที่ดิน 

คดีนี้ โจทก์มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิทำกินในที่ดิน สปก.  ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่เศษ  และต่อมาโจทก์ได...

Continue reading

ที่ดินเงินผ่อน รวมความเสี่ยง 5 ข้อ ที่คุณต้องรู้ก่อนทำซื้อขายที่ดินแบบเงินผ่อน พร้อมข้อกฎหมายและวิธีป้องกันปัญหา

ที่ดินเงินผ่อน เริ่มเป็นที่นิยมซื้อขายกัน เนื่องด้วยคนส่วนใหญ่ก็อยากจะซื้อที่ดินสักแปลงเก็บไว้เพื่อการลงทุน หรือเพื่อสำหรับปลูกบ้านในอน...

Continue reading

ฟ้องชู้ เรียกเงินได้เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร รวม 10 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการฟ้องชู้ ฉบับสมบูรณ์

ฟ้องชู้  รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์  ค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ ควรจะเป็นเงินเท่าไหร่นั้น กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพียงกว้างๆว่า ให...

Continue reading

ขายสินค้าเงินเชื่ออย่างไร ไม่ให้เป็นหนี้สูญ 7 วิธีที่คุณต้องรู้ในก่อนเปิดเครดิตให้ลูกค้า

การ ขายสินค้าเงินเชื่อ หรือการ เปิดเครดิตให้ลูกค้า คือ การให้วงเงินลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเราไปก่อน แล้วค่อยให้ลูกค้ามาช...

Continue reading

ฟ้องแบ่งสินสมรส หรือ ฟ้องแยกสินสมรส โดยไม่ต้องการหย่า และไม่ฟ้องหย่า ทำได้หรือไม่ ? มีแนวทางอย่างไร

ในกรณีที่คู่สมรสเกรงว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง จะจัดการสินสมรสไปในทางที่เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส ต...

Continue reading

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจขายทรัพย์มรดก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทหรือไม่ ? รวมข้อกฎหมายและคำพิพากษาครบทุกประเด็น

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจขายทรัพย์มรดก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทหรือไม่ ?  ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่ทนายความและนักกฎหมายจะได้พบเจอในท...

Continue reading

ทนาย คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขาย

จองบ้านหรือคอนโดไว้แต่การก่อสร้างล่าช้า จะเรียกเงินคืนได้หรือไม่ ?

ปัจจุบันมีผู้มาปรึกษาทนายความ ว่าด้วยเรื่องการได้วางเงินมัดจำหรือหรือเงินจองหรือเงินดาวน์ซื้อคอนโดหรือบ้านจัดสรรไว้ แต่ปรากฎว่าโครงการก...

Continue reading

การแบ่งปันทรัพย์มรดกบ้านและที่ดิน

ปัญหาเรื่องวิธีการ แบ่งทรัพย์มรดก ประเภทบ้านและที่ดินให้กับทายาทโดยธรรม

ทรัพย์มรดกประเภทบ้านหรือที่ดิน เป็นทรัพย์มรดกที่มีมูลค่าสูง และบรรดาทายาทสามารถติดตามตรวจสอบการมีอยู่ของทรัพย์มรดกประเภทนี้ได้ง่าย เนื่...

Continue reading

ค่าภาษี บ้านจัดสร คอนโด ใครจ่าย

ค่าภาษีอากรในการโอนบ้านจัดสรร ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีหน้าที่ต้องจ่าย ?

ค่าภาษีอากรในการโอนบ้านจัดสรร ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีหน้าที่ต้องจ่าย ? ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน หรือที่สามารถอธิบายตามกฎหมายได้ง่ายๆ คือ ธุรก...

Continue reading

การฟ้องเรื่องอำนาจปกครองบุตร

ข้อควรรู้ก่อนฟ้องคดีอำนาจปกครองบุตร เรื่องหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้พิจารณาว่าบุตรควรอยู่กับใคร

ข้อควรรู้ก่อนฟ้องคดีอำนาจปกครองบุตร เรื่องหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้พิจารณาว่าบุตรควรอยู่กับใคร ตามธรรมดาแล้วกฎหมายย่อมต้องการให้บุตรอยู่กั...

Continue reading

เจ้าหนี้สามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากในธนาคารของลูกหนี้ ได้หรือไม่ ?

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากในธนาคารของลูกหนี้ เพื่อใช้ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ได้หรือไม่ ? ในคดีเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร...

Continue reading

คู่สมรสสามารถฟ้องขอให้หญิงชู้หรือชายชู้ เลิกมีความสัมพันธ์ทำนองชู้สาว กับสามีหรือภริยาของตนได้หรือไม่ ?

คู่สมรสสามารถฟ้องขอให้ศาลสั่งชายชู้หรือหญิงชู้ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีหรือภริยาของตนได้หรือไม่ ? เมื่อคู่สมรสมีชู้ ทางเลือกที่ดีที่สุด...

Continue reading

รู้หรือไม่ ? การฟ้องชายชู้ กับ การฟ้องหญิงชู้ มีหลักเกณฑ์แตกต่างกัน

รู้หรือไม่ ? การฟ้องชายชู้ กับ การฟ้องหญิงชู้ มีหลักเกณฑ์แตกต่างกัน เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมนอกใจ คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธ...

Continue reading

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยใช้โฉนดเป็นหลักประกัน

กู้ยืมเงินกันโดยผู้กู้ส่งมอบโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจโอนที่ดินให้ผู้ให้กู้ มีผลทางกฎหมายอย่างไร โดยทั่วไปแล้วในการกู้ยืมเงินกันโดยใ...

Continue reading

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายดาวน์รถ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายดาวน์รถ ทุกวันนี้การขายดาวน์รถหรือที่อาจเรียกได้เป็นภาษากฎหมายว่า “การขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ” นั้นเป็น...

Continue reading

วางเงินซื้อบ้านหรือคอนโดไว้แล้วกู้แบงค์ไม่ผ่าน จะมีสิทธิได้รับเงินคืนบ้างหรือไม่ ?

                                                                  วางเงินซื้อบ้านหรือคอนโดไว้แล้วกู้แบงค์ไม่ผ่าน จะมีสิทธิได้รับเงินคื...

Continue reading

ข้อสังเกตในการต่อสู้คดี นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

ข้อสังเกตในการต่อสู้คดี นำข้อมูลเท็จเข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ รู้หรือไม่ การโพสข้อความด่าผู้อื่นในเฟซบุ๊คหรื...

Continue reading

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ บิดาและมารดามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรและให้...

Continue reading

ทำอย่างไรเมื่อถูกกีดกันไม่ให้พบบุตรผู้เยาว์ ?

ทำอย่างไรเมื่อถูกกีดกันไม่ให้พบบุตรผู้เยาว์  / ถ้าฟ้องคดีเรียกอำนาจปกครองบุตรแพ้แล้วจะไม่ได้เจอลูกจริงหรือ ? ปัญหาคดีครอบครัวที่ขึ้น...

Continue reading

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีแพ่งในศาล

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีแพ่งในศาล ทุกวันนี้ในคดีแพ่งส่วนใหญ่แล้ว มักจะจบลงที่ชั้นไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ...

Continue reading