ครอบครองปรปักษ์ หรือ อาศัยสิทธิ ถือวิสาสะ – แยกแยะอย่างไร ? เปิด 3 หลักที่พบบ่อยในการวินิจฉัยของศาลฎีกา 

ในคดีที่ดิน ประเภท ครอบครองปรปักษ์ ขับไล่ หรือ เปิดทางภาระจำยอมที่ได้มาโดยอายุความ มักจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณากันอยู่เสมอว่าการค...

Continue reading

ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม กรณีสามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส พร้อมตัวอย่างคำฟ้องและการดำเนินคดี แบบเข้าใจง่าย

ธรรมดาแล้วหากหญิงชายจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วยกันนั้นย่อมเป็นสินสมรสร่วมกันจึงทั้งหมดตาม ป...

Continue reading

คำสั่งระหว่างพิจารณา และ การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา คำอธิบายข้อกฎหมาย – เทคนิคทางปฏิบัติในการทำงาน ฉบับเข้าใจง่าย

คำสั่งระหว่างพิจารณา และ การโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา  คือหนึ่งในข้อกฎหมายที่ทนายความจะต้องใช้ในทางปฏิบัติอยู่เป็นประจำ  ซึ่งทนายค...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง ตอน บรรยายฟ้องโดยสุจริตไม่เป็นละเมิด – ตัวอย่างการดำเนินคดี คำฟ้อง คำให้การ และอธิบายข้อกฎหมาย

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง เรื่องนี้สืบเนื่องจาก เคยเป็นคดีที่ออกข่าวครึกโครม ในเรื่องเมียหลวงหลอกเมียน้อยมาตบ ซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่อง...

Continue reading

การขอปรับเพิ่ม-ลด ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ภายหลังศาลมีคำพิพากษา (ป.พ.พ.ม.1598/39) พร้อมตัวอย่างการดำเนินคดี

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ภายหลังจะสามารถขอปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือลดได้หรือไม่ ? การกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู...

Continue reading

ตัวอย่างคดี ครอบครองปรปักษ์ แบบมีผู้คัดค้าน – ศึกษาข้อกฎหมายและการทำงานจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างคดีในวันนี้เป็นเรื่อง ครอบครองปรปักษ์ ซึ่งเป็นการดำเนินคดีโดยอาศัยสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382  เรื่องราวเป...

Continue reading

ถูกฟ้องคดีแพ่งต้องทำอย่างไร ? รวม 13 เรื่องที่คุณต้องรู้ เมื่อได้รับหมายศาลในคดีแพ่ง และสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง

ถูกฟ้องคดีแพ่ง เช่น ถูกฟ้องว่าเป็นชู้ ถูกฟ้องคดีเงินกู้ ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิต ถูกฟ้องคดีเช่าซื้อรถ หรือคดีแพ่งอื่นๆเราจะต้องทำอย่างไร ? ...

Continue reading

ขั้นตอนการตั้งผู้อนุบาล – ฉบับสมบูรณ์ -เข้าใจง่าย

การขอให้ศาลสั่งให้เป็น " คนไร้ความสามารถ " และขอแต่งตั้ง " ผู้อนุบาล " เป็นงานที่ทนายความจะต้องพบเจออยู่ประจำ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องหร...

Continue reading

คนวิกลจริต และการทำนิติกรรมของคนวิกลจริต คำอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับสมบูรณ์-เข้าใจง่าย

คนวิกลจริต คือ บุคคลประเภทหนึ่งที่กฎหมายจำกัดสิทธิเรื่องการทำนิติกรรมไว้ และการเป็นบุคคลวิกลจริต ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการที่ต่าง...

Continue reading

อายัดเงินเดือน แต่บริษัทนายจ้างไม่ยอมส่งเงิน ต้องทำอย่างไร ? คำอธิบายขั้นตอนการยัดเงินเดือนฉบับสมบูรณ์

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้) มีสิทธิร้องขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลูกหนี้) เช่น อายัดเงิน...

Continue reading

ที่ดินเงินผ่อน รวมความเสี่ยง 5 ข้อ ที่คุณต้องรู้ก่อนทำซื้อขายที่ดินแบบเงินผ่อน พร้อมข้อกฎหมายและวิธีป้องกันปัญหา

ที่ดินเงินผ่อน เริ่มเป็นที่นิยมซื้อขายกัน เนื่องด้วยคนส่วนใหญ่ก็อยากจะซื้อที่ดินสักแปลงเก็บไว้เพื่อการลงทุน หรือเพื่อสำหรับปลูกบ้านในอน...

Continue reading

ขายสินค้าเงินเชื่ออย่างไร ไม่ให้เป็นหนี้สูญ 7 วิธีที่คุณต้องรู้ในก่อนเปิดเครดิตให้ลูกค้า

การ ขายสินค้าเงินเชื่อ หรือการ เปิดเครดิตให้ลูกค้า คือ การให้วงเงินลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเราไปก่อน แล้วค่อยให้ลูกค้ามาช...

Continue reading

ทำพินัยกรรมอย่างไร ให้มั่นใจไร้ปัญหาในอนาคต ? 5 เทคนิคการถ่ายวีดีโอประกอบการทำพินัยกรรม โดยทนายความมืออาชีพ

ทําพินัยกรรม ถึงแม้จะทำโดยถูกต้องตามแบบของกฎหมายทุกประการ ก็ยังมีโอกาสถูกโต้แย้งและนำคดีขึ้นสู่ศาลได้จากฝ่ายผู้เสียประโยชน์หรือหรือฝ่าย...

Continue reading

ฟ้องแบ่งสินสมรส หรือ ฟ้องแยกสินสมรส โดยไม่ต้องการหย่า และไม่ฟ้องหย่า ทำได้หรือไม่ ? มีแนวทางอย่างไร

ในกรณีที่คู่สมรสเกรงว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง จะจัดการสินสมรสไปในทางที่เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส ต...

Continue reading

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA คำอธิบายข้อกฎหมาย ทางปฏิบัติ และหลักการทำ “คำร้องขอตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ” ฉบับสมบูรณ์

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA เป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ความจริงในคดีได้  อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือเพ...

Continue reading

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจขายทรัพย์มรดก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทหรือไม่ ? รวมข้อกฎหมายและคำพิพากษาครบทุกประเด็น

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจขายทรัพย์มรดก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทหรือไม่ ?  ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่ทนายความและนักกฎหมายจะได้พบเจอในท...

Continue reading

การรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

การรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ประกอบการฟ้องหรือต่อสู้คดี มีขั้นตอนอย่างไร ?

ปัจจุบันนี้พยานหลักฐานที่ใช้นำเสนอต่อศาล ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานประเภทไหนดีกว่าพยานหลักฐานประเภทวีดีโอซึ่งบันทึกภาพและเสียงเหตุ...

Continue reading

ทนาย คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขาย

จองบ้านหรือคอนโดไว้แต่การก่อสร้างล่าช้า จะเรียกเงินคืนได้หรือไม่ ?

ปัจจุบันมีผู้มาปรึกษาทนายความ ว่าด้วยเรื่องการได้วางเงินมัดจำหรือหรือเงินจองหรือเงินดาวน์ซื้อคอนโดหรือบ้านจัดสรรไว้ แต่ปรากฎว่าโครงการก...

Continue reading

การแบ่งปันทรัพย์มรดกบ้านและที่ดิน

ปัญหาเรื่องวิธีการ แบ่งทรัพย์มรดก ประเภทบ้านและที่ดินให้กับทายาทโดยธรรม

ทรัพย์มรดกประเภทบ้านหรือที่ดิน เป็นทรัพย์มรดกที่มีมูลค่าสูง และบรรดาทายาทสามารถติดตามตรวจสอบการมีอยู่ของทรัพย์มรดกประเภทนี้ได้ง่าย เนื่...

Continue reading

ค่าภาษี บ้านจัดสร คอนโด ใครจ่าย

ค่าภาษีอากรในการโอนบ้านจัดสรร ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีหน้าที่ต้องจ่าย ?

ค่าภาษีอากรในการโอนบ้านจัดสรร ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีหน้าที่ต้องจ่าย ? ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน หรือที่สามารถอธิบายตามกฎหมายได้ง่ายๆ คือ ธุรก...

Continue reading

คู่สมรสสามารถฟ้องขอให้หญิงชู้หรือชายชู้ เลิกมีความสัมพันธ์ทำนองชู้สาว กับสามีหรือภริยาของตนได้หรือไม่ ?

คู่สมรสสามารถฟ้องขอให้ศาลสั่งชายชู้หรือหญิงชู้ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีหรือภริยาของตนได้หรือไม่ ? เมื่อคู่สมรสมีชู้ ทางเลือกที่ดีที่สุด...

Continue reading