ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญา เรื่อง ฟ้องเท็จ – เบิกความเท็จ ตอน “การบรรยายฟ้องคดีฟ้องเท็จ-เบิกความเท็จ” 

ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญาในวันนี้เป็นเรื่องของคดีอีกประเภทหนึ่งที่คู่ความมักจะนำมาฟ้องกันอยู่บ่อยครั้งก็คือความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎ...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีฉ้อโกง ตอน บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้เข้าข้อกฎหมาย

ตัวอย่างการต่อสู้คดีฉ้อโกง ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคดียอดนิยมที่มักจะเอามาฟ้องร้องดำเนินคดีกันบ่อยๆ ก็คือเรื่องคดีฉ้อโกง  คดีนี้ทางสำนัก...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญา ข้อหาฉ้อโกง ตอน แชร์ล้มไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง 

ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญาข้อหาฉ้อโกงในวันนี้ เป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยมากในปัจจุบัน ก็คือคดีเกี่ยวกับการที่ลูกแชร์ฟ้องท้าวแชร์ เป็นคดีอาญาข...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญาเรื่อง แจ้งความเท็จ ตอน ไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้อง

ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญาในวันนี้ เป็นคดีง่ายๆอีกคดีหนึ่ง ที่หลายคนมักจะพลาดและเข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน  ก็คือความผิดฐานแจ้งความเท็...

Continue reading

ตัวอย่างการสู้คดีอาญา ข้อหา นำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ( พ.ร.บ.คอม ฯ มาตรา 14 (4 )) ศึกษาข้อกฎหมาย และตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการสู้คดีอาญา ตอนนี้เป็นคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือที่มักจะเรียกกกันสั้นๆว่า ...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้ คดียาเสพติด ตอน ” แทงสนุ๊กเกอร์อยู่ดีๆ พี่ก็เกมส์ ” ศึกษาแนวทางการต่อสู้คดีอาญา ประเด็นจำเลยไม่มีเจตนาครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย จากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการต่อสู้ คดียาเสพติด ตอนนี้เป็นคดีข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่ายเหตุเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว สมัยผมเป็นทนายใหม่ๆ  จำเลย 2 คนในคด...

Continue reading

ตัวอย่างการสู้คดียาเสพติด ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ตอน จับมั่ว-ตบทรัพย์-ซ้อมรับสารภาพ ศึกษาการต่อสู้คดีจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการสู้คดียาเสพติด ในตอนนี้ ตัวจำเลยเป็นช่างทำเครื่องเสียงรถยนต์ มีหน้าร้านประกอบการงาน และพอมีชื่อเสียงในวงการ  นอกจากนี้จำเลย...

Continue reading

โกงเจ้าหนี้ ตาม ม.350 รวม 13 ประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลย และข้อควรระวังของฝ่ายโจทก์

ความผิดฐาน โกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 นั้น พบบ่อยในกรณีลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่น แต่ในความผิดข้อหานี้ มิใช่เพียง...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดี พยายามฆ่า ตอน “ จับแพะเพราะผมยาว ” ศึกษาตัวอย่างการต่อสู้คดีและข้อกฎหมายจากประสบการณ์จริง

คดีพยายามฆ่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นประมาณปีพ.ศ 2555-2556 ที่ทางสำนักงานของผม ยังมีฐานะเป็น สภาทนายความจังหวัดชลบุรี รับให้ความช่วยเหลือประชา...

Continue reading

รับฝากขายสินค้า แต่ขายสินค้าไปแล้ว ไม่ชำระเงินให้เจ้าของสินค้า เป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่ ?

วิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๓๑/๒๕๖๒  คดีนี้โจทก์ร่วมนำอัญมณีคือทับทิมรูปแบบต่างๆ ไปฝากให้จำเลยขาย ซึ่งตอนที่โจทก์ร่วมมอบอัญมณี...

Continue reading

7แนวทางต่อสู้คดียาเสพติด ประเด็นครอบครองเพื่อเสพ พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องจำนวน 32 คดี

นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้มีการประกาศแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยการแก...

Continue reading

พกปืนให้ถูกกฎหมาย การพกปืน กฎหมาย พกปืน

พกปืนยังไงไม่ผิดกฎหมาย ?  ตัวอย่างการต่อสู้คดีพกพาอาวุธปืน พร้อมข้อกฎหมายและแนวคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์

“อาวุธปืน” ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุจริตชน ผู้ที่มีอาชีพหรือต้องทำงานที่สุ่มเสี่ยงกับอันตราย เช่น นักธุรกิจที่บางครั้งต้องพกพาเงินสดเป็...

Continue reading

กฎหมายการไต่สวนมูลฟ้องแบบใหม่

วิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นเรื่อง “การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแบบใหม่”

หลักกฎหมายและวิธีการในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา ได้บังคับใช้ในประเทศไทย มาตั้งแต่เริ่มใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือเมื่อ ปี พ.ศ....

Continue reading

กู้ยืม ฉ้อโกง หรือ ร่วมลงทุน

กู้ยืม ร่วมลงทุน หรือฉ้อโกง แตกต่างกันอย่างไร ? เรื่องต้องรู้ก่อนฟ้องเรียกเงินทุนคืน

ปัญหาที่ทนายความส่วนใหญ่รวมทั้งตัวผู้เขียน มักจะต้องให้คำปรึกษากับลูกความอยู่เป็นประจำก็คือ ลูกความได้นำเงินไปร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบุคคล...

Continue reading

คดียักยอก ทนายคดียักยอก

ข้อแตกต่างระหว่างการผิดสัญญาทางแพ่งกับการกระทำผิดฐานยักยอก พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณ์

 ยักยอกหรือโต้แย้งสิทธิทางแพ่ง ? บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น หากเจ้าของกรรมสิทธิ์เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ตนเอง แต่บ...

Continue reading

หาทนายสู้คดี ตัวการร่วม

แนวทางต่อสู้คดีเมื่อถูกตั้งข้อหาเป็นตัวการร่วม ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงและต่อสู้คดี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วม ในคดีที่ฝ่ายผ...

Continue reading