วิเคราะห์ฎีกาใหม่ – วีดีโอบันทึกการสอบสวนพยานเด็กสูญหายหรือเปิดไม่ได้ ทำให้การสอบสวนเสียไปหรือไม่ และมีผลเป็นอย่างไร ??

การสอบสวนพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในคดีอาญาบางประเภทนั้น จะต้องมีการบันทึกวีดีโอให้ปรากฎภาพและเสียงขณะสอบสวนพยานผู...

Continue reading

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย ? วิเคราะห์-เปรียบเทียบ 2 ฎีกาใหม่ล่าสุด พร้อมคำพิพากษาฉบับเต็ม

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย  ?  นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 ที่มีการแก้ไขกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้จำเลยมีสิทธินำสืบพิสูจน์ได้...

Continue reading