“ คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล “ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา165/2 รวม 5 เทคนิคเคล็ดลับในการจัดทำพร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล คืออะไร? นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ประมวลกฎหมายวิธีพ...

Continue reading

ถูกจับกุม หรือ ถูกหมายเรียกต้องหา ควรจะให้การชั้นสอบสวนอย่างไร ? ถ้าปฏิเสธ ควรจะให้การแบบปฏิเสธลอย หรือให้รายละเอียดทั้งหมดเลย ?

ในคดีอาญานั้นการ " ให้การชั้นสอบสวน " ที่ผู้ต้องหาให้ไว้กับพนักงานสอบสวนในครั้งแรก  เมื่อถูกจับกุม หรือให้ปากคำครั้งแรก เป็นสิ่งสำคัญมา...

Continue reading

หาทนายสู้คดี ตัวการร่วม

แนวทางต่อสู้คดีเมื่อถูกตั้งข้อหาเป็นตัวการร่วม ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงและต่อสู้คดี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วม ในคดีที่ฝ่ายผ...

Continue reading

การชี้ตัวผู้ต้องหา

การชี้ตัวผู้ต้องหา ต้องทำอย่างไร – คำอธิบายเรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้ตัวผู้ต้องหา ฉบับสมบูรณ์

การชี้ตัวผู้ต้องหา คือการจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันว่า คนร้ายที่กระทำความผิดคือใคร  เป็นวิธีหนึ่งในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เพื...

Continue reading

้ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การนำพยานหลักฐานทางอิเล็กโทรนิกส์ มาใช้ในชั้นศาล

ข้อควรรรู้เกี่ยวกับการนพยานหลักฐานทางอิเล็กโทรนิกส์ เช่น การติดต่อผ่านทางอีเมล์ ไลน์ เฟซบุ๊คแมสเซ็นเจอร์ มาใช้เป็นพยานหลั...

Continue reading

การต่อสู้คดีเมื่อถูกมิจฉาชีพนำบัตรประชาชนไปทำนิติกรรมต่างๆ

การต่อสู้คดีเมื่อถูกมิจฉาชีพปลอมบัตรประชาชนไปทำนิติกรรมต่างๆ   ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการที่คนร้ายปลอมแปลงบัตรประชาชนของผู้อื่น ...

Continue reading