ถูกฟ้องคดีแพ่งต้องทำอย่างไร ? รวม 13 เรื่องที่คุณต้องรู้ เมื่อได้รับหมายศาลในคดีแพ่ง และสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง

ถูกฟ้องคดีแพ่ง เช่น ถูกฟ้องว่าเป็นชู้ ถูกฟ้องคดีเงินกู้ ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิต ถูกฟ้องคดีเช่าซื้อรถ หรือคดีแพ่งอื่นๆเราจะต้องทำอย่างไร ? ...

Continue reading

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง ครอบครัว-มรดก ตอน ” อ้างว่าถือที่ดินแทน ” ศึกษาตัวอย่างการต่อสู้คดีและข้อกฎหมายจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่ง คดีนี้ เป็นคดีที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในครอบครัว คือเป็นเรื่องที่พี่น้องฟ้องร้องแย่งที่ดินของครอบครัว  โดย...

Continue reading