ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักน้ำหนักคำให้การพยานที่เป็นเด็ก

ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักน้ำหนักคำให้การพยานที่เป็นเด็ก กฎหมายไทยไม่ได้กำหนดอายุของบุคคลที่จะมาให้การเป็นพยานต่อศาลไว้ ดังนั้นเด็กแม...

Continue reading