รู้หรือไม่ ? โอนทรัพย์สินเพื่อหนีหนี้มีโทษถึงจำคุก

รู้หรือไม่ ? โอนทรัพย์สินเพื่อหนีหนี้มีโทษถึงจำคุก การโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับคดี มีความผิดฐานโกงเจ้าหน...

Continue reading