ข้อควรรู้ในการ ว่าจ้างทนายความ “อย่าโกหกเด็ดขาด”

ข้อควรรู้ใน การว่าจ้างทนายความ  “อย่าโกหกเด็ดขาด” สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้มีคดีความควรรู้ก่อนว่าจ้างทนายความก็คือ “ทนายความไม่สา...

Continue reading