ตัวอย่างการต่อสู้คดีแรงงาน เรื่อง ” เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ” ตอน เลิกจ้างเพราะย้ายโรงงาน  ศึกษาข้อกฎหมายและอุทาหรณ์จากคดีความจริง 

ตัวอย่างการต่อสู้คดีแพ่งวันนี้ เป็นคดีของศาลแรงงาน เรื่อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยคดีนี้ผมรับหน้าที่เป็นทนายความจำเลย ของบริษัทผลิตสีชื่...

Continue reading