ตัวอย่างการฟ้องคดีฉ้อโกง- ปลอมเอกสาร EP.4 “หลอกให้เช่าซื้อรถยนต์แทน” ศึกษาข้อกฎหมายเรื่องการฉ้อโกง- หลอกให้ทำเอกสารสิทธิ จากประสบการณ์ในคดีความจริง

ตัวอย่างการฟ้องคดีฉ้อโกง ในวันนี้นี้ ผู้เสียหายมาเล่าให้ผมฟังว่า รู้จักกับจำเลยผ่านแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ และได้พูดคุยกันจีบกัน จ...

Continue reading