เจ้าหนี้สามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากในธนาคารของลูกหนี้ ได้หรือไม่ ?

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากในธนาคารของลูกหนี้ เพื่อใช้ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ได้หรือไม่ ? ในคดีเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร...

Continue reading