ตัวอย่าง คดีฟ้องหย่า ตอน “ การประพฤติชั่ว จนเป็นเหตุฟ้องหย่า ต้องเป็นแบบไหน ” ศึกษาข้อกฎหมาย และเทคนิคการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริง

คดีฟ้องหย่า เรื่องนี้ผมรับหน้าที่เป็นทนายความให้กับจำเลย ซึ่งเป็นฝ่ายชายที่ถูกภรรยาฟ้องหย่า โดยอ้างว่า ฝ่ายจำเลยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง...

Continue reading

ฟ้องหย่า มีขั้นตอนอย่างไร เหตุหย่ามีอะไรบ้าง ฟ้องแล้วใช้เวลานานไหม ฯลฯ รวม 12 เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนฟ้องคดีหย่า 

ฟ้องหย่า จะต้องเริ่มต้นอย่างไร เหตุหย่ามีอะไรบ้าง หาทนายความที่ไหน ค่าใช้จ่ายจะสูงหรือเปล่า จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง จะต้องมีพยานไหม ...

Continue reading

ฟ้องแบ่งสินสมรส หรือ ฟ้องแยกสินสมรส โดยไม่ต้องการหย่า และไม่ฟ้องหย่า ทำได้หรือไม่ ? มีแนวทางอย่างไร

ในกรณีที่คู่สมรสเกรงว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง จะจัดการสินสมรสไปในทางที่เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส ต...

Continue reading