ตัวอย่างการฟ้อง คดีฉ้อโกง Ep.5 หลอกลงทุนค้าข้าว-น้ำตาล ศึกษาตัวอย่างและแนวทางการดำเนินคดีจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการฟ้อง คดีฉ้อโกง ในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่จำเลยหลอกให้ผู้เสียหายลงทุนในกิจการที่อ้างว่าจะมีผลตอบแทนเป็นจำนวนมาก ...

Continue reading