28 สิงหาคม 2566 ผมในฐานะประธานชมรมทนายความจังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงาน ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ประชาชนที่โรงแรมรัตนชลครับ หวังว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ครับผมม

Express your opinion about this article

comments

Related Projects