Orders under consideration and objections to orders under consideration Explanation of legal regulations – practical techniques for working Easy to understand version

Orders under consideration and arguments against orders under consideration. is one of the legal matters that lawyers must use in pract...

Continue reading

Example of a case of suing for adultery, Ep.5, episode “Husband sues for adultery. If there are no photos, not released, no one knows, then you can sue.”

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ ในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สามีจับได้ว่าภรรยาแอบมีชู้ คบหาและพูดคุยกับชายชู้มาเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ยังได้...

Continue reading

Requesting an increase or decrease Child support costs After the court ruled (P.P.M.1598/39) with examples of legal proceedings

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ภายหลังจะสามารถขอปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือลดได้หรือไม่ ? การกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู...

Continue reading

An example of a civil lawsuit regarding necessary roads according to Section 1350 in the case of land division causing the land plots to have no way out.

ตัวอย่างการฟ้องคดีแพ่งในวันนี้ เป็นเรื่อง ทางจำเป็น ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เราจะต้องพบเจอและได้ใช้บ่อย เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค...

Continue reading

Example of an adultery case EP4. Episode “Sue an adulterer. You don’t have to have other people know to sue” – study legal issues and techniques from real experience.

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ มาถึง Ep ที่ 4 เป็นเรื่องของสามีฟ้องชายชู้ เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ  พฤติการณ์แห่งคดี  เกี่ยวกับคดีนี้...

Continue reading

Example of a case: filing for eviction – demolishing an encroaching building (Po.P.M.1312) Explain legal issues and litigation techniques. From real experience

ตัวอย่างการดำเนินคดีแพ่งวันนี้ เป็นเรื่อง ฟ้องขับไล่ และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลก...

Continue reading

Example: Divorce case, section “Evil Behavior until it became a cause for filing for divorce What must it be like?” Study the law. and litigation techniques From real experience

คดีฟ้องหย่า เรื่องนี้ผมรับหน้าที่เป็นทนายความให้กับจำเลย ซึ่งเป็นฝ่ายชายที่ถูกภรรยาฟ้องหย่า โดยอ้างว่า ฝ่ายจำเลยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง...

Continue reading

An example of a fight in a drug case: “Bet on snooker and suddenly you’re playing a game.” Study guidelines for fighting criminal cases. The issue is that the defendant had no intention of possessing anything illegal. From real experience

ตัวอย่างการต่อสู้ คดียาเสพติด ตอนนี้เป็นคดีข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่ายเหตุเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว สมัยผมเป็นทนายใหม่ๆ  จำเลย 2 คนในคด...

Continue reading

What is the evidence for adultery charges? How clear must it be in order to sue? A complete explanation of the law regarding “Evidence in the case of adultery”

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง  หลักฐานจะต้องชัดแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับการฟ้องคดีชู้ ? จะหาพยานหลักฐานเรื่องชู้ได้จากไหน ? สืบชู้ต้องทำอย่า...

Continue reading

The estate manager refuses to divide the inheritance. What must I do? Including 4 ways to track inherited assets Easy to understand – detailed in every issue.

ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งมรดก ให้กับทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก หรือ ทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดก ทำให้ทายาทได้รับความเสียหาย  จะแก้ปัญหาอย่าง...

Continue reading

Cancellation of illegal proceedings (PaviP.M.27) complete explanation with practical examples From real experience

เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 เป็นข้อกฎหมายที่หากทนายความรู้จักนำไปปรับใช้จะเกิดประโยชน์...

Continue reading

Submitting a complete list of witnesses, civil cases – criminal cases, including legal points, explanations, along with examples and practical techniques.

วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมตัวอย่างและเทคนิคทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา   เพื่อ...

Continue reading

Requesting permission to submit a complete affidavit, including legal explanations, explanations, along with Supreme Court judgments. and practical example techniques in working

การขออนุญาตยื่นคำให้การ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องบรรยายคำร้องแบบไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไร และศาลมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ?  วันนี้ผ...

Continue reading

What should I do in a forced expulsion case? Explanation of defendants under control of real estate (Pavip Section 351-354) with examples of practice from real experience.

บังคับคดีขับไล่ ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลมีคำพิพากษาขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือจำเลยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ หากจำเลยไม่ยอมออกจากอส...

Continue reading

Explains the prosecution of embezzlement cases, Ep.3. As for the case of the car pawn gang with finance, study examples and guidelines for prosecuting cases from real experience.

คดียักยอก เป็นดคีที่เกิดขึ้นบ่อย และทางสำนักงานของเรา ก็มีโอกาสได้ฟ้องและต่อสู้คดีประเภทนี้เป็นจำนวนมาก โดยเรื่องเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อ...

Continue reading

The problem in requesting to be joint plaintiff is when the injured person who is at fault requests to be joint plaintiff. What should the defendant’s lawyer do?

ธรรมดาแล้วคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นคนยื่นฟ้องคดีต่อศาล พนักงานจะมีฐานะเป็นเป็นโจทก์ และผู้เสียหายในคดีนั้น ก็สามารถขอเป็น โจทก์ร่วม ก...

Continue reading

ตัวอย่างการฟ้องคดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ตัวอย่างการละเมิด  เรียกค่าเสียหาย ตามพ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  คดีนี้ จำเลยเป็นเทศบาลแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่...

Continue reading

ขั้นตอนการตั้งผู้อนุบาล – ฉบับสมบูรณ์ -เข้าใจง่าย

การขอให้ศาลสั่งให้เป็น " คนไร้ความสามารถ " และขอแต่งตั้ง " ผู้อนุบาล " เป็นงานที่ทนายความจะต้องพบเจออยู่ประจำ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องหร...

Continue reading

อายัดเงินเดือน แต่บริษัทนายจ้างไม่ยอมส่งเงิน ต้องทำอย่างไร ? คำอธิบายขั้นตอนการยัดเงินเดือนฉบับสมบูรณ์

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้) มีสิทธิร้องขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลูกหนี้) เช่น อายัดเงิน...

Continue reading

เป็นพยานศาล ต้องอ่าน ! 4 เคล็ดลับในการตอบคำถามฝ่ายตรงข้ามในชั้นศาล

เป็นพยานศาล ไม่ว่าจะเต็มใจมาหรือถูกหมายเรียกมาก็ตาม ตอนจะตอบคำถามทนายความฝ่ายที่เรียกตัวเองมา ย่อมทำได้ไม่ยาก เพราะพยานย่อมพอเข้าใจเรื่...

Continue reading

ขั้นตอนการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคดี ข้อกฎหมายและทางปฏิบัติละเอียดครบทุกขั้นตอน

สิทธิในการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด ตามคำสั่งศาลจากกรมบังคับคดี มีสิทธิเหนือกว่า...

Continue reading

ขอพิจารณาคดีใหม่ ภาคปฏิบัติ – รวมข้อกฎหมายและเทคนิคครบทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่างจากคดี

คัมภีร์ ขอพิจารณาคดีใหม่  ภาคปฎิบัติสำหรับคนทำงาน การขอพิจารณาคดีใหม่ คืออะไร ถ้าหากเราตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง และไม่ได้รับหมายเรียกจากศ...

Continue reading

7 เทคนิคถามค้านคดีอาญาให้ศาลยกฟ้อง – ประเด็นเรื่องแสงไฟในที่เกิดเหตุ พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

ในคดีอาญา โดยเฉพาะคดีประเภทเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน มักจะมีประเด็นข้อต่อสู้ของฝ่ายจำเลยว่า จำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และพยา...

Continue reading

รับฝากขายสินค้า แต่ขายสินค้าไปแล้ว ไม่ชำระเงินให้เจ้าของสินค้า เป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่ ?

วิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๓๑/๒๕๖๒  คดีนี้โจทก์ร่วมนำอัญมณีคือทับทิมรูปแบบต่างๆ ไปฝากให้จำเลยขาย ซึ่งตอนที่โจทก์ร่วมมอบอัญมณี...

Continue reading

อ้างพยานเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทำได้หรือไม่ ? 

ธรรมดาแล้ว การอ้างอิงพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ต่อศาล คู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาล ก่อนวันสืบพยานครั้งแรกไม่น้อยกว่า 7...

Continue reading

เคล็ดลับการรวบรวมพยานหลักฐาน ตอนการขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีอื่น เพื่อใช้ในการหาข้อมูลหรือเตรียมคดีของตนเอง 

ธรรมดาแล้วคู่ความในคดี หรือพยานในคดีนั้นๆ ย่อมมีสิทธิ์ขอคัดเอกสารต่างๆในคดี เช่นคำฟ้อง คำให้การ รายงานกระบวนพิจารณา เอกสารที่อ้างส่ง คำ...

Continue reading

5เทคนิคทางปฏิบัติ การจัดทำ ” คำแถลงเปิดคดี ” เพื่อชี้แจงแนวข้อต่อสู้ก่อนสืบพยาน

คำแถลงเปิดคดี หรือ คำแถลงการณ์เปิดคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ศาลทราบว่าแนวทางข้อต่อสู้และนำสืบพยานของฝ่ายเรานั้นเป็นอย่างไร มีข้อก...

Continue reading

วิเคราะห์ฎีกาใหม่ – วีดีโอบันทึกการสอบสวนพยานเด็กสูญหายหรือเปิดไม่ได้ ทำให้การสอบสวนเสียไปหรือไม่ และมีผลเป็นอย่างไร ??

การสอบสวนพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในคดีอาญาบางประเภทนั้น จะต้องมีการบันทึกวีดีโอให้ปรากฎภาพและเสียงขณะสอบสวนพยานผู...

Continue reading

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย ? วิเคราะห์-เปรียบเทียบ 2 ฎีกาใหม่ล่าสุด พร้อมคำพิพากษาฉบับเต็ม

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย  ?  นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 ที่มีการแก้ไขกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้จำเลยมีสิทธินำสืบพิสูจน์ได้...

Continue reading

ขอคัดถ่าย คำร้องขอออกหมายจับ และเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการเตรียมคดีได้หรือไม่ ?

คำร้องขอออกหมายจับ และเอกสารประกอบคำร้องฯ สามารถคัดถ่ายได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ? ธรรมดาแล้วในคดีอาญาที่ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับน...

Continue reading

“ คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล “ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา165/2 รวม 5 เทคนิคเคล็ดลับในการจัดทำพร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล คืออะไร? นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ประมวลกฎหมายวิธีพ...

Continue reading

วันตรวจพยานหลักฐาน ( ปวิอ.ม.173/1) คืออะไร รวมคำอธิบายข้อกฎหมาย และ 7 เทคนิคทางปฏิบัติในวันตรวจพยานหลักฐานที่คุณต้องรู้

วันตรวจพยานหลักฐาน คืออะไร มีข้อกฎหมาย เทคนิคและทางปฏิบัติอะไรบ้างที่ทนายความต้องรู้ ? การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานนั...

Continue reading

การหาหลักฐานประกอบการสู้คดี ด้วย Google Earth Pro พร้อม 10 เทคนิคการใช้ในชั้นศาล  

Google Earth Pro  คือโปรแกรมฟรีของทางบริษัท google ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ซึ่งโปรแกรมไม่ได้ใช้เสปคสูงมากมายอะไร ...

Continue reading

ฟ้องชู้ เรียกเงินได้เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร รวม 10 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการฟ้องชู้ ฉบับสมบูรณ์

ฟ้องชู้  รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์  ค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ ควรจะเป็นเงินเท่าไหร่นั้น กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพียงกว้างๆว่า ให...

Continue reading

5 เคล็ดลับ การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ตาม ปวิพ.ม.23 พร้อมเทคนิคทางปฏิบัติและตัวอย่างคำร้องฉบับสมบูรณ์

คำร้องขอขยายระยะเวลา   เป็นหนึ่งในคำร้องที่ทนายความจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การขอขยายระยะเวลายื่นคําให้การ การ...

Continue reading

ทำพินัยกรรมอย่างไร ให้มั่นใจไร้ปัญหาในอนาคต ? 5 เทคนิคการถ่ายวีดีโอประกอบการทำพินัยกรรม โดยทนายความมืออาชีพ

ทําพินัยกรรม ถึงแม้จะทำโดยถูกต้องตามแบบของกฎหมายทุกประการ ก็ยังมีโอกาสถูกโต้แย้งและนำคดีขึ้นสู่ศาลได้จากฝ่ายผู้เสียประโยชน์หรือหรือฝ่าย...

Continue reading

5 เทคนิคและเคล็ดลับ ในการจัดทำ ” คำแถลงการณ์ปิดคดี ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณา

ภายหลังจากการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทนายความมีสิทธิ คําแถลงการณ์ปิดคดี ยื่นต่อศาล เพื่อสรุป ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานต่างๆในสำน...

Continue reading

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA คำอธิบายข้อกฎหมาย ทางปฏิบัติ และหลักการทำ “คำร้องขอตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ” ฉบับสมบูรณ์

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA เป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ความจริงในคดีได้  อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือเพ...

Continue reading

การทำคำฟ้องและคำให้การ แบบ 4 ขั้นตอนทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำฟ้อง และ คำให้การ นั้นเป็นคำคู่ความเปิดคดี กล่าวคือเป็นเอกสารฉบับแรกที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี และฝ่ายตรงข้ามนั้นจะได้เห็น และคำฟ...

Continue reading

เทคนิคการต่อสู้คดีอาญา เรื่อง ทำอย่างไรเมื่อพนักงานอัยการไม่ส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยให้ศาลพิจารณา ?

เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น และผู้เสียหายได้ดำเนินการร้องทุกข์ หรือมีผู้กล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา  พนักงานสอบสวนย่อมเริ...

Continue reading

กฎหมายการไต่สวนมูลฟ้องแบบใหม่

วิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นเรื่อง “การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแบบใหม่”

หลักกฎหมายและวิธีการในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา ได้บังคับใช้ในประเทศไทย มาตั้งแต่เริ่มใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือเมื่อ ปี พ.ศ....

Continue reading

ทนายความ มืออาชีพ

รวม 16 แอพพลิเคชั่นน่าใช้สำหรับทนายความมืออาชีพ

 อาชีพทนายความเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างหนึ่ง แต่การประกอบธุรกิจของทนายความ ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรอย่างเดียว แต่ต้อง...

Continue reading

การรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

การรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ประกอบการฟ้องหรือต่อสู้คดี มีขั้นตอนอย่างไร ?

ปัจจุบันนี้พยานหลักฐานที่ใช้นำเสนอต่อศาล ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานประเภทไหนดีกว่าพยานหลักฐานประเภทวีดีโอซึ่งบันทึกภาพและเสียงเหตุ...

Continue reading

การจ้างทนายในศาล

รู้หรือไม่ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อการทำงานของทนายความ

     สาระน่ารู้เกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อ การทำงานของทนายความ ถ้าดูภาพยนต์เกี่ยวกับทนายความแล...

Continue reading

หาทนายสู้คดี ตัวการร่วม

แนวทางต่อสู้คดีเมื่อถูกตั้งข้อหาเป็นตัวการร่วม ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงและต่อสู้คดี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วม ในคดีที่ฝ่ายผ...

Continue reading

้ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การนำพยานหลักฐานทางอิเล็กโทรนิกส์ มาใช้ในชั้นศาล

ข้อควรรรู้เกี่ยวกับการนพยานหลักฐานทางอิเล็กโทรนิกส์ เช่น การติดต่อผ่านทางอีเมล์ ไลน์ เฟซบุ๊คแมสเซ็นเจอร์ มาใช้เป็นพยานหลั...

Continue reading

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

            ข้อควรรู้เกี่ยวกับการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นความเข้าใจอย่างผิดๆ...

Continue reading