เกี่ยวกับเรา

สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีทีมงาน ทนายความ พร้อมให้บริการทั้งในจังหวัด ชลบุรี พัทยา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย

สำนักงานทนายของเรา ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 40 ปี โดย นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานคนแรก

ซึ่งทนายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ เป็นทนายฝึกหัดในสำนักงานทนายความของ ของท่านทนายวัฒนา แจ่มแจ้ง และท่านทนายธงชัย พิมพ์สกุล อดีตทนายความชื่อดังของจังหวัดชลบุรี

โดยท่านอาจารย์วัฒนา แจ่มแจ้ง เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาว่าความให้กับนายชวน หลีกภัย สมัยที่ยังเป็นทนายฝึกหัด อยู่ที่จังหวัดชลบุรี

ส่วนท่านอาจารย์ธงชัย พิมพ์สกุล แห่ง “สำนักงานทนายความ พิมพ์สกุล ชลบุรี ” เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชลบุรี

นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์เป็นอดีตคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และดำรงตำแหน่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2547-2556 และเป็นอดีตประธานชมรมทนายความจังหวัดชลบุรี 2 สมัย และปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนโยบายและแผนของสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ บริหารงานโดย นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ซึ่งมีประวัติผลงานการทำงานคดีความต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา เป็นที่ประจักษ์และตรวจสอบได้ โดยมีนายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ เป็นประธานที่ปรึกษาของสำนักงาน พร้อมทีมงานทนายความอีกหลายท่าน

นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ – ทนายความหัวหน้าสำนักงานปัจจุบัน

นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ – ทนายความหัวหน้าสำนักงานปัจจุบัน

โดย สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ยังพร้อมให้บริการด้วยทีมงาน ทนายความ อีกหลายท่าน เช่น

1.

ทนาย มาลินี เยาวสำลี

ทนายความประจำสำนักงาน

2.

ทนาย อาทิตย์ ปิยวีรวงศ์

ทนายความประจำสำนักงาน

3.

ทนาย อภิสิทธิ์ สมรูป

ทนายความประจำสำนักงาน

4.

ทนาย พงษ์พันธ์ แสงประเสริฐ

ทนายความ

นอกจากนี้ เรายังมีเสมียนทนายความอีกหลายท่าน ที่คอยช่วยทำงานเป็นทีม

ทีมงานเครือข่าย ทนายความ ชลบุรี พัทยา และอื่นๆ

นอกจากทนายความประจำสำนักงานงาน และทีมงานแล้ว เรายังมีทีมทนายความ ที่เป็นเครือข่ายทำงานเป็นทีมร่วมกันอีกหลายท่าน ที่ไม่ได้ประจำอยู่ที่สำนักงานฯ ทั้งที่อยู่ในจังหวัด ชลบุรี พัทยา กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศไทย ดังนั้นไม่ต้องห่วงหากท่านมีคดีความที่อื่น ที่ไม่ใช่จังหวัดชลบุรี เราก็มีทีมงานพร้อมจะดูแลท่านได้

โดยการดำเนินการทั้งหมด จากทนายความในเครือข่าย จะได้รับประกันและดูแลการทำงานจากเราโดยตรง และหากเป็นคดีความที่มีความสลับซับซ้อน มีทุนทรัพย์สูง ทีมงานทนายความประจำของสำนักงาน ก็พร้อมเดินทางให้บริการทั่วราชอาณาจักร

การให้บริการของเรา

เราพร้อมให้บริการให้คำปรึกษากฎหมาย และรับว่าความและต่อสู้คดีทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีครอบครัว คดีมรดก คดีที่ดิน คดีผิดสัญญา และคดีอื่นๆ

ให้บริการรับรองลายมือชื่อในการจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บริการรับรองสำเนาเอกสาร รับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองคำแปล โดยโนตารีพับลิค (Notary public)

และให้บริการตรวจและร่างสัญญา และเป็นที่ปรึกษากฏหมายแก่องค์กรธุรกิจ

เรายินดีให้บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพ ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา และพื้นที่อื่นๆทั่วราชอาณาจักร

เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีความต่างๆหลายประเภท เช่น

1.คดีอาญา

ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีคดีอาชญากรรมค่อนข้างสูงและ หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเราจึงได้รับดำเนินคดีและว่าความคดีอาญาเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นทนายความจำเลยในคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรม คดีทำร้ายร่างกาย คดีข่มขืน คดีพรากผู้เยาว์ คดีลักทรัพย์ คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีหมิ่นประมาท คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆที่มีโทษทางอาญาโดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยว กับยาเสพติดให้โทษ โดยเรามีตัวอย่างผลงานคดีที่มีผลเป็นรูปธรรมให้ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก

นอกจากการเป็นทนายความจำเลยแล้ว เรายังมีความชำนาญในการเป็นทนายความโจทก์ ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา ในข้อหาต่างๆ เช่น คดีความผิด พ.ร.บ.เช็ค คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีแชร์ คดีหมิ่นประมาท คดีทำร้ายร่างกาย คดีทุจริตภายในองค์กร คดีความผิด ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และคดีความผิดอาญาข้อหาอื่นๆ โดยมีผลงานคดีความให้ตรวจสอบได้จริงเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา

เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีความต่างๆหลายประเภท เช่น

2.คดีแพ่ง เรื่องที่ดิน – หมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด

ทั้งนี้เนื่องจากที่ดินบริเวณเขตจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีราคาสูงมากประกอบกับมีการขยายตัวของธุรกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาและมีหมู่บ้าน จัดสรรและอาคารชุดอยู่เป็นจำนวน จึงทำให้บริเวณจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาเกิดข้อพิพาทในคดีเกี่ยวกับเรื่อง ที่ดินบ่อยครั้ง

ดังนั้นคดีที่เกี่ยวกับที่ดินและหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งอาคารชุด จึงเป็นคดีอีกประเภทที่ทางสำนักงานได้รับดำเนินคดีและว่าความบ่อยครั้ง

ตัวอย่างเช่น คดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องแบ่งแยกที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม คดีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดิน คดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเกินแนวเขต คดีครอบครองปรปักษ์ ทางภารจำยอม ทางจำเป็น ทางสาธารณะ คดีนายหน้า คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขาย คดีข้อพิพาทเรื่องหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด ต่างๆ

3.คดีแพ่ง เรื่องครอบครัว

เป็นคดีอีกประเภทที่ทางสำนักงานฯได้รับดำเนินการอยู่เป็นประจำ และเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะในยุคสมัยนี้ ปัญหาครอบครอบเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากปัจจัยทางสังคมหลายๆอย่าง จึงทำให้มีคดีประเภทนี้ขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างปัญหาคดีครอบครัวที่ทางเรา รับดำเนินการบ่อยครั้ง ได้แก่ ปัญหาการฟ้องหย่า ทั้งการฟ้องหย่าคนไทย และคนต่างชาติ การแบ่งสินสมรส การแยกสินสมรส การแบ่งกันเลี้ยงดูบุตร การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การฟ้องชู้ การฟ้องเรียกค่าทดแทน และการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร การขออำนาจปกครองบุตร ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ เป็นต้น

โดยคดีประเภทนี้ เรามีความชำนาญทั้งการเป็นโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือการเป็นจำเลย โดยทางสำนักงานฯ ยึดหลักว่า ” ในคดีครอบครัวนั้น จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และความผาสุขของบุตรผู้เยาว์ และสถาบันครอบครัว มากกว่าการแพ้ชนะคดี ”

4.คดีแพ่ง เรื่องมรดก

เป็นคดีที่ทางเราได้รับดำเนินคดีอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างคดีประเภทนี้ ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ทั้งกรณีมีผู้คัดค้านและไม่มีผู้คัดค้าน คดีเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทการแบ่งปันทรัพย์มรดก คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีถอนผู้จัดการมรดก ดำเนินการจัดการมรดก ประชุมทายาท จัดประมูลทรัพย์มรดก เป็นต้น

ดีต่างๆเหล่านี้ ทางสำนักงานได้เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกว่าคดีประเภทอื่นๆ ซึ่งทางสำนักงานฯ มีตัวอย่างคดีที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง หรือคดีสามารถจบลงได้ด้วยผลประโยชน์สูงสุดของลูกความรวมกว่าร้อยคดี ซึ่งท่านสามารถขอตรวจสอบสำนวนคดีต่างๆเหล่านี้ได้ที่สำนักนักงานของเรา

5.คดีแพ่งผิดสัญญาซื้อขาย – ค้้ำประกัน

เนื่องจากเราเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคดีประเภท ผิดสัญญาซื้อขาย ลูกค้าซื้อของได้วงเงินเครดิตแล้วไม่ชำระเงิน รับสินค้าไปแล้วไม่ชำระเงิน หรือคดีอื่นๆในทำนองเดียวกัน ก็จะเป็นคดีที่เราได้รับว่าความอยู่เป็นประจำ และมีความชำนาญเป็นอย่างดี

ตัวอย่างคดีประเภทนี้เช่น ฟ้องบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด ฟ้องผู้ค้ำประกัน ในกรณีซื้อสินค้าไปแล้วไม่จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินล่าช้า เป็นต้น

6. คดีแรงงาน

เนื่องจาก จังหวัดชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และมีบริษัทต่างๆที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราเองก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆจำนวนหลายบริษัท ซึ่งต้องทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายบุคคล หรือ HR และมีคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีแรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคดีแรงงาน จึงเป็นคดีอีกประเภทที่เรามีประสบการณ์เป็นจำนวนมาก

โดยเราเองชำนาญทั้งการเป็นโจทก์ฟ้องร้องและเป็นจำเลย ในคดีแรงงานต่างๆ เช่น การฟ้องร้องเรื่องทุจริตภายในบริษัท ฟ้องละเมิดกรณีพนักงานทำให้บริษัทเสียหาย หรือทำกิจการค้าขายแข่งกับบริษัท เรียกรับค่าคอมมิชชั่น ยักยอกทรัพย์สินภายในบริษัท การเลิกจ้าง ฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งเรามีผลงานให้ตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง

นอกจากนี้ เราเป็น ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำบริษัท ให้กับองค์กรทางธุรกิจในจังหวัด ชลบุรี ยกตัวอย่าง เช่น

1. บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

2.บริษัทในเครือ เอส เจซี คอนกรีต

3.บริษัท เอส ที ซี คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด

5.บริษัท วีสุขุมวิท 81 จำกัด และบริษัทในเครือ

ทีมทนายความของเรา

ทนายพิศิษฐ์ ชลบุรี

นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์

ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน
ทนายเอกสิทธิ์ ชลบุรี

นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์

หัวหน้าสำนักงาน
ทนายมาลินี ชลบุรี

นางมาลินี เยาวสำลี

ทนายความประจำสำนักงาน