Orders under consideration and objections to orders under consideration Explanation of legal regulations – practical techniques for working Easy to understand version

Orders under consideration and arguments against orders under consideration. is one of the legal matters that lawyers must use in pract...

Continue reading

Submitting a complete list of witnesses, civil cases – criminal cases, including legal points, explanations, along with examples and practical techniques.

วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อกฎหมาย คำอธิบาย พร้อมตัวอย่างและเทคนิคทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา   เพื่อ...

Continue reading

ขั้นตอนการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคดี ข้อกฎหมายและทางปฏิบัติละเอียดครบทุกขั้นตอน

สิทธิในการขับไล่ ของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด ตามคำสั่งศาลจากกรมบังคับคดี มีสิทธิเหนือกว่า...

Continue reading

ขอพิจารณาคดีใหม่ ภาคปฏิบัติ – รวมข้อกฎหมายและเทคนิคครบทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่างจากคดี

คัมภีร์ ขอพิจารณาคดีใหม่  ภาคปฎิบัติสำหรับคนทำงาน การขอพิจารณาคดีใหม่ คืออะไร ถ้าหากเราตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง และไม่ได้รับหมายเรียกจากศ...

Continue reading

7 เทคนิคถามค้านคดีอาญาให้ศาลยกฟ้อง – ประเด็นเรื่องแสงไฟในที่เกิดเหตุ พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

ในคดีอาญา โดยเฉพาะคดีประเภทเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน มักจะมีประเด็นข้อต่อสู้ของฝ่ายจำเลยว่า จำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และพยา...

Continue reading

อ้างพยานเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทำได้หรือไม่ ? 

ธรรมดาแล้ว การอ้างอิงพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ต่อศาล คู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาล ก่อนวันสืบพยานครั้งแรกไม่น้อยกว่า 7...

Continue reading

เคล็ดลับการรวบรวมพยานหลักฐาน ตอนการขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีอื่น เพื่อใช้ในการหาข้อมูลหรือเตรียมคดีของตนเอง 

ธรรมดาแล้วคู่ความในคดี หรือพยานในคดีนั้นๆ ย่อมมีสิทธิ์ขอคัดเอกสารต่างๆในคดี เช่นคำฟ้อง คำให้การ รายงานกระบวนพิจารณา เอกสารที่อ้างส่ง คำ...

Continue reading

5เทคนิคทางปฏิบัติ การจัดทำ ” คำแถลงเปิดคดี ” เพื่อชี้แจงแนวข้อต่อสู้ก่อนสืบพยาน

คำแถลงเปิดคดี หรือ คำแถลงการณ์เปิดคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ศาลทราบว่าแนวทางข้อต่อสู้และนำสืบพยานของฝ่ายเรานั้นเป็นอย่างไร มีข้อก...

Continue reading

ขอคัดถ่าย คำร้องขอออกหมายจับ และเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการเตรียมคดีได้หรือไม่ ?

คำร้องขอออกหมายจับ และเอกสารประกอบคำร้องฯ สามารถคัดถ่ายได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ? ธรรมดาแล้วในคดีอาญาที่ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับน...

Continue reading

“ คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล “ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา165/2 รวม 5 เทคนิคเคล็ดลับในการจัดทำพร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

คำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล คืออะไร? นับแต่ประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ประมวลกฎหมายวิธีพ...

Continue reading

วันตรวจพยานหลักฐาน ( ปวิอ.ม.173/1) คืออะไร รวมคำอธิบายข้อกฎหมาย และ 7 เทคนิคทางปฏิบัติในวันตรวจพยานหลักฐานที่คุณต้องรู้

วันตรวจพยานหลักฐาน คืออะไร มีข้อกฎหมาย เทคนิคและทางปฏิบัติอะไรบ้างที่ทนายความต้องรู้ ? การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานนั...

Continue reading

การหาหลักฐานประกอบการสู้คดี ด้วย Google Earth Pro พร้อม 10 เทคนิคการใช้ในชั้นศาล  

Google Earth Pro  คือโปรแกรมฟรีของทางบริษัท google ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ซึ่งโปรแกรมไม่ได้ใช้เสปคสูงมากมายอะไร ...

Continue reading

5 เคล็ดลับ การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ตาม ปวิพ.ม.23 พร้อมเทคนิคทางปฏิบัติและตัวอย่างคำร้องฉบับสมบูรณ์

คำร้องขอขยายระยะเวลา   เป็นหนึ่งในคำร้องที่ทนายความจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การขอขยายระยะเวลายื่นคําให้การ การ...

Continue reading

ทำพินัยกรรมอย่างไร ให้มั่นใจไร้ปัญหาในอนาคต ? 5 เทคนิคการถ่ายวีดีโอประกอบการทำพินัยกรรม โดยทนายความมืออาชีพ

ทําพินัยกรรม ถึงแม้จะทำโดยถูกต้องตามแบบของกฎหมายทุกประการ ก็ยังมีโอกาสถูกโต้แย้งและนำคดีขึ้นสู่ศาลได้จากฝ่ายผู้เสียประโยชน์หรือหรือฝ่าย...

Continue reading

การทำคำฟ้องและคำให้การ แบบ 4 ขั้นตอนทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำฟ้อง และ คำให้การ นั้นเป็นคำคู่ความเปิดคดี กล่าวคือเป็นเอกสารฉบับแรกที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี และฝ่ายตรงข้ามนั้นจะได้เห็น และคำฟ...

Continue reading

เทคนิคการต่อสู้คดีอาญา เรื่อง ทำอย่างไรเมื่อพนักงานอัยการไม่ส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่จำเลยให้ศาลพิจารณา ?

เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น และผู้เสียหายได้ดำเนินการร้องทุกข์ หรือมีผู้กล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา  พนักงานสอบสวนย่อมเริ...

Continue reading

การจ้างทนายในศาล

รู้หรือไม่ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อการทำงานของทนายความ

     สาระน่ารู้เกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อ การทำงานของทนายความ ถ้าดูภาพยนต์เกี่ยวกับทนายความแล...

Continue reading