7 เคล็ดลับต้องรู้ในการเลือกทนายความ เพื่อรับผิดชอบคดีความของคุณ

การเลือกทนายความ ต้องมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางอย่างไร ? จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของผู้เขียน มักจะเห็นประชาชนผู้มีคดีความจำนวนมากถู...

Continue reading