ปัญหาการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของผู้เสียหาย ตอน เมื่อผู้เสียหายที่มีส่วนผิดขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ทนายจำเลยจะต้องทำอย่างไร ?

ธรรมดาแล้วคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นคนยื่นฟ้องคดีต่อศาล พนักงานจะมีฐานะเป็นเป็นโจทก์ และผู้เสียหายในคดีนั้น ก็สามารถขอเป็น โจทก์ร่วม ก...

Continue reading