ตัวอย่างคดี ฟ้องขับไล่ – รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ (ป.พ.พ.ม.1312)  อธิบายข้อกฎหมายและเทคนิคการดำเนินคดี จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างการดำเนินคดีแพ่งวันนี้ เป็นเรื่อง ฟ้องขับไล่ และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลก...

Continue reading

บังคับคดีขับไล่ ต้องทำอย่างไร ? คำอธิบายการขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพย์ (ปวิพ ม.351-354) พร้อมตัวอย่างทางปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

บังคับคดีขับไล่ ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลมีคำพิพากษาขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือจำเลยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ หากจำเลยไม่ยอมออกจากอส...

Continue reading