รู้หรือไม่ ? บังคับให้ลูกหนี้ออกเช็คชำระหนี้ อาจมีความผิดอาญาตามกฎหมาย

รู้หรือไม่ ? บังคับให้ลูกหนี้ออกเช็คชำระหนี้ อาจมีความผิดอาญาตามกฎหมาย เช็คเป็นตราสารประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ชำหนี้แทนเงินสด ผู้ที่ได...

Continue reading