ทนายเก่งหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ? ความสามารถของทนายความ วัดกันจากอะไร?

  ทนายเก่งหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ? แล้วความสามารถของทนายความ วัดกันจากอะไร? สิ่งที่เป็น”หน้าตา” ของทนายความ ที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษ...

Continue reading

ความแตกต่างระหว่างทนายความอาชีพกับทนายความแบบฉาบฉวย

ความแตกต่างการเรียกค่าว่าความ ระหว่าง ทนายความอาชีพ กับ ทนายความแบบฉาบฉวย เรามักจะพบเห็นว่าบรรดา 18 มงกุฎ ตีนโรงตีนศาล หรือทนายที่ไม...

Continue reading

7 เคล็ดลับต้องรู้ในการเลือกทนายความ เพื่อรับผิดชอบคดีความของคุณ

การเลือกทนายความ ต้องมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางอย่างไร ? จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของผู้เขียน มักจะเห็นประชาชนผู้มีคดีความจำนวนมากถู...

Continue reading