ทนายเก่งหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ? ความสามารถของทนายความ วัดกันจากอะไร?

  ทนายเก่งหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ? แล้วความสามารถของทนายความ วัดกันจากอะไร? สิ่งที่เป็น”หน้าตา” ของทนายความ ที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษ...

Continue reading