การจ้างทนายในศาล

รู้หรือไม่ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อการทำงานของทนายความ

     สาระน่ารู้เกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความ ตำแหน่งการนั่งในระหว่างพิจารณาก็มีผลต่อ การทำงานของทนายความ ถ้าดูภาพยนต์เกี่ยวกับทนายความแล...

Continue reading

ทนายเก่งหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ? ความสามารถของทนายความ วัดกันจากอะไร?

  ทนายเก่งหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ? แล้วความสามารถของทนายความ วัดกันจากอะไร? สิ่งที่เป็น”หน้าตา” ของทนายความ ที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษ...

Continue reading

ความแตกต่างระหว่างทนายความอาชีพกับทนายความแบบฉาบฉวย

ความแตกต่างการเรียกค่าว่าความ ระหว่าง ทนายความอาชีพ กับ ทนายความแบบฉาบฉวย เรามักจะพบเห็นว่าบรรดา 18 มงกุฎ ตีนโรงตีนศาล หรือทนายที่ไม...

Continue reading

ข้อควรรู้ในการ ว่าจ้างทนายความ “อย่าโกหกเด็ดขาด”

ข้อควรรู้ใน การว่าจ้างทนายความ  “อย่าโกหกเด็ดขาด” สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้มีคดีความควรรู้ก่อนว่าจ้างทนายความก็คือ “ทนายความไม่สา...

Continue reading