สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 51/29-51-30 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 (ด้านในสำนักงานขนส่งเก่าชลบุรี)

ช่องทางติดต่อ

Tel : 098-247-7807, 087-335-7764

Line id : tanaiekkasit

Email: [email protected]

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ 10.00-19.00 น.

กรณีมาติดต่อปรึกษาทนายที่สำนักงาน กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้ากับทนายก่อนทุกครั้ง เพื่อความสะดวกของท่าน  

แผนที่สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

   

สำนักงานพิศิษฐ์ศรีสังข์ ทนายความ

สำนักงานพิศิษฐ์ศรีสังข์ ทนายความ

  สำนักงานพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 30 ปี โดย นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ซึ่งเป็นทนายฝึกหัดในสำนักงานทนายความของ ของทนายวัฒนา แจ่มแจ้ง และทนายธงชัย พิมพ์สกุล อดีตทนายความชื่อดังของจังหวัดชลบุรี โดยนายวัฒนาฯ เป็นอาจารย์สอนวิชาว่าความให้กับนายชวน หลีกภัย สมัยที่ยังเป็นทนายฝึกหัด และนายธงชัย พิมพ์สกุล เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชลบุรี นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์เป็นอดีตคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2547-2556 และเป็นอดีตประธานชมรมทนายความจังหวัดชลบุรี 2 สมัย และปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนโยบายและแผนของสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

       ปัจจุบันสำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ บริหารงานโดย นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ โดยมีนายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ เป็นประธานที่ปรึกษาของสำนักงาน พร้อมด้วยทีมงานทนายความคนอื่นๆอีกหลายท่าน   พร้อมให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายเป็นรายบุคคลและเป็นที่ปรึกษากฏหมายแก่องค์กรธุรกิจ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีภาษีอากร ให้บริการรับรองลายมือชื่อในการจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บริการรับรองสำเนาเอกสาร รับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองคำแปล โดยโนตารีพับลิค (Notary public) เรายินดีให้บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพ ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา และพื้นที่อื่นๆทั่วราชอาณาจักร

 

เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีความต่างๆหลายประเภท เช่น

    1.คดีอาญา ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีคดีอาชญากรรมค่อนข้างสูงและ หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเราจึงได้รับดำเนินคดีและว่าความคดีอาญาเป็นจำนวนมากกว่าคดีประเภท อื่น โดยเฉพาะการเป็นทนายความจำเลยในคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรม คดีทำร้ายร่างกาย คดีข่มขืน คดีพรากผู้เยาว์ คดีลักทรัพย์ คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีหมิ่นประมาท คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆที่มีโทษทางอาญาโดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยว กับยาเสพติดให้โทษ

    2.คดีที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด  ทั้งนี้เนื่องจากที่ดินบริเวณเขตจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีราคาสูงมากประกอบกับมีการขยายตัวของธุรกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาและมีหมู่บ้าน จัดสรรและอาคารชุดอยู่เป็นจำนวน จึงทำให้บริเวณจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาเกิดข้อพิพาทในคดีเกี่ยวกับเรื่อง ที่ดินบ่อยครั้ง ดังนั้นคดีที่เกี่ยวกับที่ดินและหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งอาคารชุด จึงเป็นคดีอีกประเภทที่ทางสำนักงานได้รับดำเนินคดีและว่าความบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น คดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องแบ่งแยกที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม คดีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดิน คดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเกินแนวเขต คดีครอบครองปรปักษ์ ทางภารจำยอม ทางจำเป็น ทางสาธารณะ คดีนายหน้า คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขาย คดีข้อพิพาทเรื่องหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด ต่างๆ

    3.คดีครอบครัว เป็นคดีอีกประเภทที่ทางสำนักงานฯได้รับดำเนินการอยู่เป็นประจำ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะในยุคสมัยนี้ ปัญหาครอบครอบเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากปัจจัยทางสังคมหลายๆอย่าง จึงทำให้มีคดีประเภทนี้ขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างปัญหาคดีครอบครัวที่ทางสำนักงานฯรับดำเนินการบ่อยครั้ง ได้แก่ ปัญหาการฟ้องหย่า การแบ่งสินสมรส การแบ่งกันเลี้ยงดูบุตร การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การฟ้องชู้ การฟ้องเรียกค่าทดแทน และการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ เป็นต้น

    4.คดีมรดก คดีประเภทสุดท้ายที่ทางสำนักงานฯได้รับดำเนินคดีอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างคดีประเภทนี้ ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ทั้งกรณีมีผู้คัดค้านและไม่มีผู้คัดค้าน คดีเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทการแบ่งปันทรัพย์มรดก คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีถอนผู้จัดการมรดก ดำเนินการจัดการมรดก ประชุมทายาท จัดประมูลทรัพย์มรดก เป็นต้น

      ดีต่างๆเหล่านี้ ทางสำนักงานได้เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกว่าคดีประเภทอื่นๆ ซึ่งทางสำนักงานฯ มีตัวอย่างคดีที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง หรือคดีสามารถจบลงได้ด้วยผลประโยชน์สูงสุดของลูกความรวมกว่าร้อยคดี ซึ่งท่านสามารถขอตรวจสอบสำนวนคดีต่างๆเหล่านี้ได้ที่สำนักนักงานของเรา

ติดต่อเรา

Tel : 098-247-7807, 087-335-7764

line idtanaiekkasit

Email[email protected]

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 น.-19.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ 10.00-19.00 น.

กรณีมาติดต่อที่สำนักงาน กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อความสะดวกของท่าน