คู่มือปฏิบัติงานของทนายความ

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ EP4. ตอน “ ฟ้องชายชู้ ไม่ต้องมีคนอื่นรู้ก็ฟ้องได้ ” – ศึกษาข้อกฎหมายและเทคนิคจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ มาถึง Ep ที่ 4 เป็นเรื่องของสามีฟ้องชายชู้ เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ 

พฤติการณ์แห่งคดี 

เกี่ยวกับคดีนี้ โจทก์ติดต่อมาหาผมแจ้งว่าประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับชายชู้  และเล่าให้ผมฟังว่า แต่เดิมตนเองกับภรรยาอยู่กินกันที่จังหวัดปทุมธานี โดยต่างคนต่างทำงานเป็นพนักงานบริษัท 

ต่อมา ภรรยาของโจทก์ ได้ลาออกจากงานเพื่อไปเลี้ยงบุตรและกลับไปอยู่บ้านที่ภาคอีสาน เนื่องจากมีบุตรด้วยกัน 3 คน

ระหว่างนั้นโจทก์ก็ได้ส่งเงินมาให้ภรรยาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวมาตลอด 

ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2562 โจทก์ได้ส่งเงินมาให้กับภรรยา เพื่อใช้สำหรับการ ทาสีบ้านใหม่ ภรรยาโจทก์ก็ได้ไปหาช่างทาสีมาทาสีที่บ้าน 

หลังจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2564 โจทย์เกษียณอายุจึงได้กลับมาพักอาศัยที่บ้าน พบเห็นพฤติกรรมหลายอย่างของภรรยาที่ดูแปลกไป 

ต่อมาโจทก์จับได้ว่า จำเลยซึ่งเป็นช่างทาสี ที่โจทก์เคยว่าจ้างให้มาทาสีที่บ้านได้มาเล่นชู้กับภรรยาของโจทก์ โดยแอบเล่นชู้กันมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว

โจทก์จึงมีความประสงค์จะให้ผมยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับชายชู้ โดยต้องการฟ้องชู้อย่างเดียวไม่ฟ้องหย่า

ทั้งนี้คดีนี้แทบไม่มีพยานหลักฐานใดเลย มีเพียงข้อความแชท ระหว่างภรรยากับชายชู้ หลักฐานการคุยโทรศัพท์ระหว่างภรรยากับชายชู้ และบันทึกคำรับสารภาพของภรรยาที่ยอมรับว่าเป็นชู้ 

 ส่วนพยานหลักฐานพวก รูปถ่ายคู่กัน คลิปวีดีโอหรือกล้องวงจรปิด ไม่มีเลย 


ข้อกฎหมาย 

ตัวบทกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง

    สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

คำอธิบาย 

ในกรณีที่สามีจะฟ้องชายชู้ที่มาล่วงเกินภรรยาของตนเองในทำนองชู้สาวนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การล่วงเกินภรรยาดังกล่าว จะต้องทำโดยเปิดเผย หรือต้องมีบุคคลอื่นทราบ

การลักลอบเป็นชู้กัน แอบคบหากันในทำนองชู้สาว แอบมีเพศสัมพันธ์กัน ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวแล้ว สามีมีสิทธิ์ฟ้องได้ 

ซึ่งข้อกฎหมายตรงนี้จะต่างกันในกรณีที่ภรรยาจะเป็นคนฟ้อง ที่จะต้องมีหลักฐานการแสดงตนโดยเปิดเผย และมีบุคคลอื่นทราบพอสมควร ซึ่งผมเคยได้เขียนอธิบายอย่างละเอียดอ่านได้ในบทความด้านล่างเลยครับ 

ดังนั้นแล้วในคดีนี้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีพยานหลักฐานเป็นรูปคู่ หรือเป็นคลิปวีดีโอ ว่าคนทั้งสองมีการแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาว

แต่เมื่อมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทั้งสองแอบลักลอบเป็นชู้แอบมีเพศสัมพันธ์กัน ตัวโจทก์ซึ่งเป็นสามีย่อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าทดแทนได้ 

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1113/2514 กรณีที่ภริยามีชู้หรือมีผู้ล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาว อันเป็นการกระทบกระเทือนไปถึงสิทธิของสามีนั้น มีมาตรา 1505 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะให้สามีมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากภริยาและชู้หรือผู้ที่ล่วงเกินนั้นได้สามีจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาของตนในทางชู้สาว โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิของสามีตามมาตรา 420 ไม่ได้ฟ้องหาว่าจำเลยล่วงเกินภริยาของโจทก์ในทางชู้สาวโดยกอดจูบและร่วมประเวณีแต่ได้ความว่าต่อมาโจทก์กับภริยาได้สมัครใจจดทะเบียนหย่ากันเองเสียแล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 1505 วรรคแรก แม้กระนั้นก็ยังเป็นเรื่องการล่วงเกินไปในทำนองชู้สาวตามวรรคสองและถึงแม้ว่าภริยาจะได้สมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกิน สามีก็ยังมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่2791/2515 สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้” บทบัญญัตินี้ไม่จำกัดว่าภริยาจะสมัครใจ หรือยินยอมให้ล่วงเกินด้วยหรือไม่ แสดงว่าเรื่องภริยาสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกิน ไม่ทำให้สามีหมดสิทธิที่จะฟ้องผู้ที่ล่วงเกินได้การล่วงเกินในทำนองชู้สาวย่อมมีความหมายรวมถึงการทำชู้ด้วยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2936/2522 การนอนกอดกันกับภริยาของผู้อื่นเพราะรักใคร่กันในทางชู้สาว หรือกระทำถึงขั้นร่วมประเวณีกับภริยาของผู้อื่น ก็ล้วนแต่ต้องถือว่าได้ล่วงเกินภริยาของเขาไปในทำนองชู้สาวทั้งสิ้น โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523วรรคสอง (ที่ได้ตรวจชำระใหม่)(อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 1113/2514 วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6804/2558 เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ทราบแล้วว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยาของโจทก์แต่ยังเป็นชู้และร่วมประเวณีกับจำเลยที่ 1 เป็นอาจิณ โจทก์ซึ่งเป็นสามีย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2530 การล่วงเกินในทำนองชู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1523 วรรคสองมีความหมายรวมถึงการทำชู้ด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3483/2528 จำเลยพา บ.ซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นภริยาโจทก์ไปร่วมประเวณี แม้บ.จะยินยอมสมัครใจร่วมประเวณี กับจำเลยก็ถือว่าจำเลยกระทำล่วงเกิน ภริยาโจทก์ไปในทำนองชู้สาว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2525 การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาให้จำเลยที่ 2 เข้าไปหลับนอนในร้านของจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์ไปพบก็มีการไปเจรจากันที่สถานีตำรวจโดยจำเลยที่ 1 ตกลงจะไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับจำเลยที่ 2 แต่ตกลงกันเรื่องค่าเสียหายและการเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ดังนี้ พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางชู้สาว

อ่านเพิ่มเติมเรื่องพยานหลักฐานในคดีฟ้องชู้ได้ในบทความด้านล่างนี้เลยครับ 

หลักฐานการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง ? ต้องชัดเจนแค่ไหนถึงจะฟ้องได้ ? คำอธิบายข้อกฎหมาย เรื่อง ” พยานหลักฐานในการฟ้องชู้ ” ฉบับสมบูรณ์


ตัวอย่างคำฟ้อง 

เมื่อได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน ประกอบกับข้อกฎหมายที่ชัดเจนแล้วว่า ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายรูปคู่ หรือไม่มีคลิปวีดีโอ แต่เมื่อพยานหลักฐานที่มีชัดเจนเพียงพอเชื่อได้ว่า จำเลยลักลอบเล่นชู้กับภรรยาของโจทก์ ก็ถือว่าพยานหลักฐานเพียงพอฟ้องคดี ผมจึงได้ยื่นฟ้องคดีชู้เรียกค่าทดแทนจากจำเลยไป โดยมีรายละเอียดคำฟ้องตามนี้ครับ 

ตัวอย่างคำฟ้อง คดีฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน กรณีสามีฟ้องชายชู้

เรื่อง ชู้ ,เรียกค่าทดแทน

ทุนทรัพย์ 300,000 บาท

นายว.                        โจทก์

นายส.                       จำเลย

ข้อ 1. โจทก์มีฐานะเป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายของ นางสาวก. โดยได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักทะเบียนอำเภอค. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1

ระหว่างสมรสโจทก์ และนางสาวก.มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ เด็กชายฐ. , เด็กชายศ. และเด็กชายธ. รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสูติบัตรของบุตรทั้งสาม เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 2-4

ข้อ 2. เมื่อระหว่างประมาณปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน จำเลยได้กระทำการล่วงเกินนางสาวก. ภรรยาโจทก์ในทำนองชู้สาว โดยกระทำตนเป็นชู้ ซึ่งจำเลยได้ทราบดีอยู่แล้วว่า นางสาวก. เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ กล่าวคือ

แต่เดิมโจทก์ และนางสาวก. ได้สมรส มีงานทำ และอาศัยอยู่ด้วยกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อประมาณปี 2554 โจทก์ได้ให้นางสาวก. ลาออกจากงานและกลับไปบ้านที่จังหวัดสกลนครเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยโจทก์ได้ส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้แก่นางสาวก. ทุกเดือน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และจ่ายค่าประกันชีวิตของบุตรและแม่ของนางสาวก. เป็นเงินประมาณ 15,000 บาท ต่อเดือน

ต่อมาเมื่อประมาณปี 2562 โจทก์ได้ให้เงินจำนวนหนึ่งแก่นางสาวก. เพื่อนำไปจ้างช่างให้มาทาสีบ้านที่นางสาวก. อาศัยอยู่ โดยจำเลยในคดีนี้ประกอบอาชีพเป็นช่างรับเหมา และนางสาวก. ได้ว่าจ้างจำเลยให้มาทาสีบ้านหลังดังกล่าว หลังจากนั้นจำเลย และนางสาวก. เกิดถูกใจกัน จำเลยจึงได้ทำตนเป็นชู้กับนางสาวก. ภรรยาโจทก์ ทั้งๆที่จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่านางสาวก. มีสามีคือโจทก์อยู่แล้ว และยังได้มีเพศสัมพันธ์กัน ตามโรงแรมต่างๆ โดยโจทก์ได้ตรวจสอบจากข้อมูลการเดินทางผ่านทางแอพพลิเคชั่น google map ว่านางสาวก. ได้เดินทางไปพบใคร ที่ไหนมาบ้าง อีกทั้งได้ทราบถึงการกระทำดังกล่าวของจำเลยจากลูกจ้างรีสอร์ทที่จำเลยได้เข้าพัก หลังจากนั้นมาจำเลยกับนางสาวก. ก็ได้มีความสัมพันธ์ในทำนองเดียวกันตลอดมา

เมื่อประมาณ ปี 2563 โจทก์ได้เกษียณอายุงาน จึงเดินทางกลับมาบ้านเพื่ออาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรของโจทก์ที่จังหวัดสกลนคร และอยู่อาศัยด้วยกันที่บ้านหลังดังกล่าวเรื่อยมา       จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โจทก์จึงได้ตรวจเช็คโทรศัพท์ของนางสาวก. และเห็นข้อความที่นางสาวก. และจำเลยได้สนทนากันในทำนองชู้สาวทางแอพลิเคชั่นไลน์ และได้มีรายการการโทรเข้าและออก ระหว่างนางสาวก. และจำเลยบ่อยครั้ง

เมื่อทราบเรื่องจึงได้สอบถามกับนางสาวก. ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร โดยนางสาวก. และจำเลยก็ได้สารภาพกับโจทก์ว่ามีความสัมพันธ์การในทำนองชู้สาว และกระทำตัวเป็นชู้กันมาตั้งแต่ประมาณปี 2562 จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว ซึ่งจำเลยก็ทราบดีอยู่แล้วว่านางสาวก. มีโจทก์เป็นสามี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหลักฐานการโทรเข้าออกระหว่างภรรยาโจทก์กับจำเลย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 5

ภายหลังจากที่โจทก์ทราบเรื่องแล้ว จำเลยจึงได้สารภาพกับโจทก์ และได้ขอไกล่เกลี่ยกับโจทก์ในความผิดซึ่งการกระทำตัวเป็นชู้ของจำเลย แต่โจทก์ไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยกับจำเลย

โจทก์มีครอบครัวที่อบอุ่น และอยู่กินกันกับภรรยาโจทก์มาถึง 15 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน อีก ทั้งตัวจำเลยเองทราบดีอยู่แล้วว่า นางสาวก. ภรรยาโจทก์ มีโจทก์เป็นสามี มีบุตรด้วยกันอยู่แล้ว ยังได้กระทำการดังกล่าวโดยไม่ละอาย ด้วยเหตุดังที่ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ดังกล่าวทั้งปวงแล้วโจทก์ขอเรียกร้องค่าทดแทนจากจำเลยในคดีนี้เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

ข้อ 3. การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและพฤติกรรมเป็นการร้ายแรง ทำให้โจทก์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนจากจำเลยได้

โจทก์มีครอบครัวที่อบอุ่น มีฐานะการงานและหน้าตาทางสังคมที่ดี และอยู่กินกันกับภรรยาโจทก์มาถึง 15 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน อีก ทั้งตัวจำเลยเองทราบดีอยู่แล้วว่า นางสาวก. ภรรยาโจทก์ มีโจทก์เป็นสามี มีบุตรด้วยกันอยู่แล้ว ยังได้กระทำการดังกล่าวโดยไม่ละอาย ด้วยเหตุดังที่ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ดังกล่าวทั้งปวงแล้วโจทก์ขอเรียกร้องค่าทดแทนจากจำเลยในคดีนี้เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมกับพฤติกรรมความร้ายแรงแห่งคดี

มูลคดีนี้เกิดที่ ตำบล….. อำเภอ………… จังหวัด………. ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลนี้

โจทก์ไม่มีทางอื่นใดจะบังคับจำเลยได้ จึงต้องนำคดีนี้มาขึ้นสู่ศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง

                                                                                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด


ผลคดี 

คดีนี้ผมฟ้องเรียกร้องยอดเงินไปเป็นจำนวน 300,000 บาท เพราะจากที่สอบข้อเท็จจริงแล้ว ทั้งตัวโจทก์ ตัวจำเลย แล้วตัวภรรยาโจทก์ ไม่ได้ถือว่ามีฐานะทางสังคม หรือมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ โดยเป็นพนักงานกินเงินเดือน เงินเดือนไม่ได้สูงมาก 

ประกอบกับพฤติกรรมการเป็นชู้ก็เป็นแบบไม่เปิดเผย ความเสียหายด้านชื่อเสียงจึงไม่มากนัก ดังนั้นแล้วธรรมดาแล้วยอดเงินที่ได้จะอยู่ประมาณ 300,000 บาท 

ซึ่งการยื่นฟ้องที่ยอดนี้ตัวโจทก์เองก็จะเสียค่าธรรมเนียมศาลต่ำด้วยโดยเสียค่าธรรมเนียมศาลรวมเป็นเงินเพียง 1,000 บาท เท่านั้น 

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง ฟ้องชู้เรียกเงินได้เท่าไหร่ ได้ในบทความด้านล่างนี้เลยครับ 

ฟ้องชู้ เรียกเงินได้เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร รวม 10 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการฟ้องชู้ ฉบับสมบูรณ์

 

คดีนี้ได้มีการไกล่เกลี่ยผ่านระบบซีออส (cios) ของศาล โดยตัวจำเลยได้มาศาลและยอมรับสารภาพผิดทุกประการ พร้อมทั้งขอชดใช้เงินตามฟ้องให้กับโจทก์ แต่ขอลดยอดเหลือ 200,000 บาท และรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหรือทำการในทำนองดังกล่าวอีก

สุดท้ายคดีนี้จึงจบได้โดยจำเลยยอมชดใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกันไว้ครับ 

รายละเอียดปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 


สรุป ข้อคิดที่ได้จาก ตัวอย่างคดีฟ้องชู้ คดีนี้ 

การฟ้องชู้ในกรณีสามีเป็นคนฟ้องชายชู้นั้น แค่มีหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าทั้งสองฝ่ายแอบลักลอบคบหา แอบลักลอบเป็นชู้กัน ก็เพียงพอสำหรับการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการแสดงตนโดยเปิดเผย การเปิดตัวให้บุคคลอื่นทราบแต่อย่างใด 

แต่ในกรณีที่ภรรยาจะฟ้องหญิงชู้นั้น จะต้องมีหลักฐานการแสดงตนโดยเปิดเผย ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจข้อกฎหมายความแตกต่างในเรื่องการฟ้องชู้ระหว่างสามีฟ้องกับภรรยาฟ้องให้ดี จะได้ไม่สับสนในการตั้งเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีครับ 

อ่านเพิ่มเติม อย่างการฟ้องชู้คดีอื่นๆ

ฟ้องชู้อย่างไรให้ได้เงินล้าน ? ตัวอย่างคำพิพากษาคดีฟ้องชู้ ที่ศาลกำหนดค่าเสียหายให้เป็นเงินกว่าล้านบาท

ตัวอย่าง คดีฟ้องชู้ ตอน “เพื่อนเก่าสมัยเรียน ” พร้อมเทคนิคนำสืบอย่างไรให้ได้เต็มตามฟ้อง (300,000 บาท) ศึกษาตัวอย่างการต่อสู้คดีและข้อกฎหมายจากประสบการณ์จริง

ตัวอย่างการฟ้องชู้ Ep.3 ตอน ” แม่บ้านตัวแสบ ” ศึกษาตัวอย่างและแนวทางการดำเนินคดีจากประสบการณ์จริง

 

 

 

 

แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

comments

ทนายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์

About ทนายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์

ทนายความ/หัวหน้าสำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร โทร 098-2477807 , 087-3357764 ไลน์ id - @srisunglaw (มี @ข้างหน้า)

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น